Hvem gør noget for undervisningsmiljøet?

Hvem gør noget for undervisningsmiljøet?

17. januar 2014

Den ærefulde Undervisningsmiljøpris og 25.000 kroner uddeles hvert år til fire skoler eller uddannelsesinstitutioner, der har ydet en særlig indsats for at skabe og opretholde et godt undervisningsmiljø.

ump fane 360

Skoler og andre uddannelsesinstitutioner kan selv søge prisen. Det indbefatter også folkeoplysende skoler samt voksen- og videregående uddannelser. Prisen går til et uddannelsessted, som har:

  • gjort en særlig indsats for eleverne eller de studerendes undervisningsmiljø. Den særlige indsats kan både vedrøre det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
  • udarbejdet en komplet undervisningsmiljøvurdering, som er offentliggjort på skolens/uddannelsesstedets hjemmeside.

De fire priser fordeles på disse områder:
- Folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler
- Gymnasiale uddannelser
- Øvrige ungdomsuddannelser
- Voksen- og videregående uddannelser

Det er Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), der vurderer indstillingerne, og undervisningsministeren beslutter, hvem der vinder prisen. DCUM er et videnscenter, der skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder og et godt børnemiljø i dagtilbud.
DCUM's bestyrelse prioriterer begrundede indstillinger og sammenholder disse med de øvrige oplysninger om skolens eller institutionens arbejde med undervisningsmiljøet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2014.

DFS linkMere om Undervisningsmiljøprisen