Ideer til samarbejdet mellem frivillige og det offentlige

Ideer til samarbejdet mellem frivillige og det offentlige

17. oktober 2014

Det offentlige og den frivillige verden skal være bedre til at arbejde sammen og bruge hinanden. Det skal et nyt idékatalog inspirere til.

Helle KolleKolle14 220
"Jeg ser idekataloget som en klar opfordring til kommunerne - og til foreningerne - om at tænke bredt. Men vi fra foreningsdelen skal holde tungen lige i munden. Vi og vores foreninger er der først og fremmest til for sagens og vores egen skyld," siger Helle H. Bjerregård, udviklingskonsulent i DFS.

Kataloget giver konkrete eksempler på, hvilke muligheder der ligger i samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner og frivillige foreninger, organisationer og råd, og hvordan samarbejdet konkret kan foregå. Det er en konkret opfølgning på det Frivillighedscharter, som blev offentliggjort sidste år.
Kataloget henvender sig til ledere og formænd i foreningerne på den ene side og lokal- og regionalpolitikere på den anden.  Det er fire ministerier, som i samarbejde offentliggør kataloget.

Opbakning til frivillige
Kulturminister Marianne Jelved udtaler:
”Der er rigtig mange mennesker, der dagligt yder en stor frivillig indsats i foreningslivet på kultur- og idrætsområdet. De har krav på opbakning og optimale rammer, når det gælder samarbejdet med det offentlige.
Det skal idékataloget bidrage med inspiration til. Jeg glæder mig også over, at regeringen med nye regler på området giver ny energi til det frivillige arbejde i det lokale foreningsliv.”

Frivillige i folkeoplysningen
”Idékataloget er en fin samling ideer og opskrifter på, hvordan det offentlige og de frivillige foreninger kan nærme sig hinanden og byde op til dans om et samarbejde. Det giver et godt overblik over de forskellige samarbejdsformer, der kan være mellem det offentlige og det frivillige, og eksempler på konkrete cases,” siger Helle H. Bjerregård, udviklingskonsulent i DFS.
”Jeg ser idekataloget som en klar opfordring til kommunerne om at tænke bredt – men også til foreninger om at tænke sig selv ind som en medspiller i løsningen af tidens velfærdsopgaver.
Her skal vi fra foreningsdelen holde tungen lige i munden. Vi og vores foreninger er der først og fremmest til for sagens og vores egen skyld.
Af og til kan det jo være godt, både for nytænkningen og aktivitetsudviklingen, at finde nye samarbejdspartnere. Her kan kommunen være en god mulighed. Men det kan også være andre dele af den frivillige verden, som det er interessant at gå sammen med i lokalsamfundet,” siger Helle H. Bjerregård.