Lettere at være foreningsfrivillig

Lettere at være foreningsfrivillig

30. oktober 2014

Regeringen vil sætte 10 konkrete initiativer i gang for at gøre det lettere at være frivillig. F.eks. skal ledige kunne bruge op til 15 timer om ugen på frivilligt arbejdet, uden at det bliver modregnet.

Lettere at være frivillig 160

10 konkrete initiativer fra regeringens hånd skal hjælpe frivillige ud over barrierer, der i dag gør den frivillige indsats besværlig. Initiativerne tager udgangspunkt i problemer, de frivillige oplever, og i løsninger, som de frivillige selv har givet input til.

Velkomne forbedringer
”For foreningernei den folkeoplysende verden kan det have betydning, at der vil blive slækket på hygiejne-kravene ved udlevering mad til foreningsaktiviteter,” siger udviklingskonsulent Helle H. Bjerregård.
”Også den digitale adgang til at indhente børneattester og de forbedrede muligheder for ledige, der er foreningsaktive, er velkomment.
Jeg synes også, at det er værd at bemærke, at de 54 lokale frivilligcentre skal være en fælles indgang for borgerne til det lokale foreningsliv – ikke kun det frivillige sociale arbejde. Det synes jeg, at folkeoplysende foreninger skal benytte sig af.
I samme ombæring vil jeg opfordre foreningerne til at benytte sig af frivilligjob.dk, når man en ledig tjans, måske lige frem en bestyrelsespost. Det er der, at nye frivillige kigger.

De ti initiativer
1. Bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomst 
2. Undtagelse fra kravet om arbejdspladsvurdering for frivillige 
3. Større klarhed om arbejdsskadeforsikring for frivillige 
4. Styrkelse af løntilskud eller virksomhedspraktisk i frivillige organisationer for udsatte ledige
5. Fjernelse af krav om uddannelse i fødevarehygiejne 
6. Uddeling af overskudsmad til velgørende formål
7. Lettere at indhente børneattester 
8. Lettere at indberette gevinstafgift 
9. Lettere at ansøge om støtte til frivillige sociale indsatser 
10. Bedre samarbejde mellem den frivillige verden og kommuner

Udover tiltagene vil regeringen gå i dialog med KL om de barrierer, som kommunerne kan være med til at rykke ned. Nogle af initiativerne er allerede i gang, mens andre vil blive skubbet ud over rampen i løbet af det næste år.