Medborgerskab og frivilligt arbejde blandt nydanskere

16. september 2014

Puljen ”Aktivt medborgerskab” har fokus på at opmuntre flere nydanskere til at tage aktivt del i demokratiske organer – eksempelvis forældrebestyrelser i dagtilbud og skoler samt beboer- og foreningsbestyrelser. Der er samlet set afsat 3 mio. kr. til puljen.

”Alle borgere bør have muligheden for at være aktive og demokratiske medborgere og gøre deres indflydelse gældende i nærdemokratiet.” Sådan skriver Socialministeriet, der administrerer puljen ”Aktivt Medborgerskab”. Den er et led i en række initiativer, som skal styrke det frivillige arbejde på integrationsområdet.

Formålet med puljen er at styrke nydanskeres deltagelse eller fastholdelse i lokale demokratiske fora, eksempelvis forældrebestyrelser, beboerbestyrelser og foreningsbestyrelser. Puljen har særligt fokus på unge nydanskere og deres forældre.

Hvem kan søge?
Ansøgere til puljen er:

 • kommuner,
 • regioner
 • statslige institutioner
 • selvejende institutioner
 • frivillige foreninger
 • boligforeninger
 • beboerforeninger,
 • sociale organisationer
 • idrætsklubber
 • skoler
 • daginstitutioner
 • enkeltpersoner
 • mv.

Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2014.