Ny runde i Grundlovspuljen

Ny runde i Grundlovspuljen

2. september 2014

I denne ansøgningsrunde prioriteres mindre projekter og aktiviteter, gerne med en lokal forankring. Nu skal den sidste af tre millioner fra Folketinget fordeles til markeringer af Grundlovsjubilæet 2015.

Grundlovspulje 220

Vil I være med til at markere grundlovsjubilæet i 2015? Folketinget har afsat i alt 3 mio. kr. til en offentlig tilskudspulje, der støtter aktiviteter i anledning af jubilæet. De første 2 mio. blev fordelt i foråret, til større projekter, og den sidste million er til fordeling nu, med ansøgningsfrist 1. november.
I denne ansøgningsrunde prioriteres mindre projekter / aktiviteter, gerne med en lokal forankring, så hele landet dækkes af aktiviteter der på forskelligvis markerer jubilæet. 

For alle organisationer og foreninger
Grundlovspuljen kan søges af alle typer organisationer og foreninger, alle statslige, regionale, kommunale og selvejende institutioner, hvis formål er oplysning og formidling, samt kommuner og regioner. 
Tilskud fra grundlovspuljen kan anvendes til aktiviteter, der:

  • fejrer jubilæet den 5. juni 2015
  • formidler grundlovsændringens betydning i det danske demokratis historiske udvikling
  • forklarer grundlovens betydning for borgerne på en vedkommende og lettilgængelig måde
  • undersøger eller eksperimenterer med, hvordan der kan skabes nye demokratiformer eller hvordan man fremtidssikrer demokratiet

I 2015 er 100 år siden, at rammerne for det demokrati, vi kender i dag, blev lagt. Med grundloven fra 1915 fik alle - uanset køn og stand - ret til at stemme.
Derfor betragtes 1915 af mange som året, hvor demokratiet reelt blev indført i Danmark.

Puljen administreres af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS).

DFS linkMere information om grundlovspuljen, herunder de nærmere kriterier og ansøgningsproceduren

Yderligere oplysninger
Flemming Gjedde / Helle H. Bjerregård, DFS, via info@grundlovspuljen.dk tlf. 38 40 1915.