Pulje til frivilligt arbejde for mennesker med handicap

Pulje til frivilligt arbejde for mennesker med handicap

9. september 2014

Socialministeriet åbner nu en pulje på fire en halv millioner kroner. Støtten skal anvendes til partnerskaber, der bidrager til at borgere med handicap opnår øget livskvalitet igennem sociale netværk og deltagelse i sociale aktiviteter.

Kørestol 320

Formålet med puljen er at bidrage til at borgere med handicap opnår øget livskvalitet igennem sociale netværk og deltagelse i sociale aktiviteter. Det skal ske gennem frivillig faglighed, der er organiseret i partnerskaber mellem kommuner, private virksomheder, frivillige foreninger og uformelle parterne i civilsamfundet.
Frivillige foreninger, organisationer og selvejende institutioner, der tager initiativ til den type projekter, kan søge. Projekterne skal føres ud i livet i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.
Der kan søges tilskud til etablering af partnerskaber mellem kommunale parter, private virksomheder, frivillige organisationer og eventuelt uformelle aktører fra civilsamfundet, der vil udvikle og tilbyde frivillig faglighed til specifikke målgrupper af voksne med handicap.

Frivillig faglighed
Frivillig faglighed defineres i denne pulje som frivillige indsatser, hvor den frivillige bruger sine faglige kompetencer fra uddannelse, erhverv eller andre steder til at støtte en klart defineret målgruppe på handicapområdet gennem faglige aktiviteter. Med faglige kompetencer er der således tale om, at den frivillige anvender sin særlige faglighed til at støtte målgruppen. Der kan fx være tale om, at frivillige med ekspertise inden for kultur hjælper eller medinddrager målgruppen i kulturelle aktiviteter.

Ikke It-frivillige
Det bemærkes, at fagligheden ikke kan målrette sig IT-frivillige. Baggrunden herfor er, at ministeriet allerede har etableret et større projekt, der bl.a. vedr. IT-frivillige. Det bemærkes, at omtalte projektet gennemføres i regi af SUS, og har bl.a. udarbejdet en guide til IT-Frivillige i kommunen, der tjener som grundlag for inspiration for klargøring af partnerskabsmodeller i denne ansøgningspulje.