Sådan skaber vi opmærksomhed om folkeoplysningen

23. januar 2014

Politikere på bustur. TV-reklamer, der motiverer voksne til at lære basislæsning. Rekruttering af kursusdeltager som mentorer for nye deltager. Oplysende byvandringer for lokalbefolkningen. Det er nogle af de erfaringer, der præsenteres i et europæisk magasin, som DFS har været med til at producere

LLF Irland 410
Fra den irske Lifelong Learning Festival

Over hele Europa arbejder organisationsfolk og udbydere med at øge opmærksomheden og forståelsen for folkeoplysning og voksenundervisning – lige som mange offentlige myndigheder, fagforeninger, erhvervsorganisationer mm.
En ny publikation præsenterer en række eksempler, der er blevet indsamlet som led i ARALE-projektet (Awareness Raising for Adult Learning). Derudover indeholder magasinet et fyldigt sæt af gode råd til folk, der arbejder på området.

Et Grundtvig project

ARALE var et et år langt projekt, som i 2013 indsamlede eksempler og “best practices” inden for tre forskellige typer opmærksomhedsskabelse:

  • i forhold til den brede offentlighed
  • i forhold til særlige målgrupper
  • i forhold til beslutningstagere

Projektpartnerne var European Association for the Education of Adults (EAEA), DFS og DFS’ estiske søsterorganisation, Estonian Non-formal Adult Education Association.
Projektet blev finansieret med støtte fra EU-Kommissionens Grundtvig-program. 28 siders magasinet plus det indlagte 8 siders anbefalinger er projektets slutresultat. 

Mentorer, busture og byvandringer
“Vi opsøgte folk, som deltog i voksenundervisning, for at finde potentielle mentorer,” siger Helen Cormack fra Scottish Wider Access Program in en af artiklerne. Hun fortæller om et projekt, der involverede organisationer i fem europæiske lande. Sammen producerede de materialer og rekrutterede og uddannede rollemodel mentorer.
I en anden artikel beretter Annelie Roswall Ljunggren fra det svenske Folkbildningsförbundet, hvordan hendes organisation inviterede politikere med på en bustur, hvor de mødte deltagere og lærere på forskellige typer folkeoplysende skoler.
Hun understreger, at man skal være bevidst om selv de mindste praktiske detaljer, når man skal fremme folkeoplysningens interesser over for beslutningstagerne: ”Det var et ret udmattende program, men vi huskede noget, der er absolut nødvendigt i Sverige: kaffepauserne.”
Ana Miguel fra Portugal fortæller om en meget lidt formel voksenlærings aktivitet: åbne og gratis byvandringer: ”Vi har i ingen medlemmer, intet program, ingen kurser. I stedet kombinerer vi læring med let fysisk træning, samtidig med at vi skaber forbindelser mellem mennesker.”

I magasinet rapporterer projekt-koordinator Tania Berman om arbejdet med projektet, og en artikel viderebringer hovedpointerne fra en paneldebat, der fandt sted ved afslutningen af en ARALE’s europæiske konference i Bruxelles i oktober 2013. 

Sådan gør man
Et indstik i magasinet indeholder en lille brochure med råd og anbefalinger:

  1. Hvordan overbeviser man beslutningstagere?
  2. Hvordan når man ud til potentielle deltagere og kursister?
  3. Hvordan organiserer man lærings-kampagneuger?
  4. Hvordan bruger man rollemodeller?
  5. Hvordan samarbejder man med sponsorer?

”I disse fem grupper har vi forsøgt at opsummere resultaterne af ARALE projektet. Vi håber, at anbefalingerne kan blive redskaber for arbejdet institutioner og organisationer for voksenlæring i hele Europa,” skriver lederne af de tre partnerorganisationer: Gina Ebner, EAEA, Trine Bendix, DFS, og Tiina Jäger, ENAEA.
De tilføjer: ”Vi er helt bevidste om, at dette ikke er e endegyldig samling af gode råd. Vi vil hellere se det som led i en fortsat proces. Som ARALE-partnere vil fortsætte arbejde med at udbrede disse resultater og indsamle yderligere viden og flere erfaringer med denne slags aktiviteter.”