Samarbejde om voksnes uddannelse

22. april 2014

”Uddannelsessystemet skal samarbejde om at give det faglige løft, så flest muligt unge og voksne får fodfæste på arbejdsmarkedet,” sagde undervisningsminister Christine Antorini på VUC’s årsmøde. Formanden for VUC-lederforeningen erklærede sig enig.

VUC 2014 220
Paneldebatten på VUC årsmødet

Mere samarbejde og bro mellem uddannelse og beskæftigelse var nøgleordene på VUC’s årsmøde 2014 på Nyborg Strand den 3. april. Årsmødet var det største nogensinde med godt 250 lærere og ledere forsamlet. 

Større efterspørgsel
Undervisningsminister Christine Antorini åbnede mødet med at tale om VUC på det aktuelle uddannelsespolitiske landkort:
”VUC Er en vigtig medspiller i at nå målet om en ungdomsuddannelse til 95 % af en årgang. Målet er faktisk er nået, når det drejer sig om pigerne, og drengene mangler kun et par procent, sagde hun med henvisning til ministeriets modelfremskrivninger.
Samtidig pegede hun på kontanthjælpsreformens uddannelsespålæg til unge under 30, som vil betyde større efterspørgsel på FVU-, OBU-, AVU- og HF-området.
Antorini sagde også, at VUC vil være en vigtig aktør, når EUD-reformen bliver indfaset. ”Uddannelsessystemet skal samarbejde om at give det faglige løft, så flest muligt unge og voksne får fodfæste på arbejdsmarkedet,” sagde hun. 

Kursisternes stemme
Tre unge kursister fortalte, hvad VUC ud fra deres erfaringer kan. På forskellig måde var de alle tre på vej fra en svær fortid til at have fået styr på, hvad de vil fremover. De beskrev VUC som et uddannelsestilbud, der rummer en meget ’spraglet’ flok og rosten den måde VUC tackler det på. Men de var også kritiske: ”Hvorfor bliver en lærer ikke fyret på stedet, når hun/han ikke evner at møde kursisterne ’i øjenhøjde,” spurte en af dem.
Fra salen gav flere gode grunde til dette, men erklærede sig lydhøre over for kursisternes tilbagemeldinger, der er vigtige redskaber til at sikre undervisningens kvalitet. 

Bro til beskæftigelse
Professor Per Kongshøj Madsen er medlem af Carsten Koch-udvalget. Han gennemgik udvalgets første rapport fra februar 2014. VUC’s opgaver vil ikke blive færre, sagde han, og pegede på den forventede vækst i realkompetencevurderinger, FVU-/OBU-tilbud og brobygning til erhvervsuddannelse og arbejdsmarked.
En paneldebat med tre uddannelsesformænd afsluttede dagen. Debattørerne var Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler, Niels Egelund, formand for rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier, og Hans Jørgen Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.
Blandt temaerne i diskussionen var:
-  VUC’s opgaver som følge af det mindre optag på erhvervsskolerne efter EUD-reformen
- de relativt få dimittender fra videregående uddannelser ansat i den private sektor
- nødvendigheden af øget samarbejde mellem uddannelserne, mere kombination af teori og praksis og større anvendelse af elektroniske læringsplatforme.

VUC: Mindre silotænkning
Hans Jørgen Hansen, gav udtryk for, at han ser en fremtid med mere samarbejde og mindre silotænkning. Samtidig gjorde han klart, at VUC’s kursister ikke er kartofler, som kan flyttes rundt, men mennesker med overvejelser og planer for deres fremtid mens han lagde vægt på vejledningens rolle.