Snydt for puljemulighed

Snydt for puljemulighed

3. marts 2014

Folkeoplysningen er velegnet til at bygge bro mellem danskere og nyankomne flygtninge/indvandrere. Derfor er det helt uantageligt, at vi blev udelukket fra at søge Socialministeriets pulje ”Civilsamfundet bygger bro”, ” skriver AOF Danmarks direktør.

John Meinert Jacobsen

I forlængelse af sagen om daværende socialminister Anette Vilhelmsens forhåndstilsagn om en million kroner til Huset Zorning kunne dagbladet Politiken forleden fortælle om flere andre puljemidler i Socialministeret, der er fordelt mellem en lille gruppe håndplukkede organisationer – uden at andre har haft mulighed for at søge dem. Et af eksemplerne er puljen ”Civilsamfundet bygger bro”.
I den anledning har John Meinert Jakobsen, direktør i AOF Danmark og bestyrelsesmedlem i DFS, haft dette læserbrev i Politiken.

Socialministeriets pulje
John Meinert, direktør, AOF Danmark: Det må undre, at en pulje i Socialministeriet, hvis formål er ' Civilsamfundet bygger bro', ikke har været udbudt offentligt, men har været forbeholdt nogle bestemte organisationer at søge. Det er foregået på den måde, at ministeriet bag lukkede døre har besluttet at indbyde fem organisationer til at søge puljen, og if.Politiken fik de lovet midler 13 dage før den ukendte ansøgningsfrist.
Det må være en stærkt indskrænket opfattelse af civilsamfundet, som ministeriet har. Skal der bygges en bro - og det er en god idé - skal broen i den ene ende være landfast med civilsamfundet og i den anden ende være landfast med nyankomne flygtninge/indvandrere.
DGI-formanden, Søren Møller, udtaler til Pol. 24.2., at DGI gerne ville have søgt en sådan pulje, fordi de beskæftiger sig meget med integration. Det ville AOF Danmark bestemt også. Vi har mange integrationsprojekter og driver flere sprogcentre.
Folkeoplysningen og foreningsverdenen er danskernes mødested og derfor velegnede til at bygge den bro. Men vi fik aldrig chancen for at komme med vores ideer, nej ministeriet skjulte muligheden og gav alene fem organisationer mulighed for at søge - ingen andre fik kendskab til puljen. Det er for dårligt for integrationen, og det er helt uantageligt, at puljer afsat på finansloven ikke kan søges af alle.