Tilskud til uddannelsessamarbejde i Norden

Tilskud til uddannelsessamarbejde i Norden

14. januar 2014

Fristen for at søge Nordplus tilskud er rykket frem til 3. marts. Nordplus har delprogrammer om for bl.a. folkeoplysning/voksenundervisning og for ungdomsuddannelser

Nordplus 160

I 2014 vil der i Nordplus programmet være cirka 77 millioner kroner til rådighed for tværnationale projekter, netværk og udvekslinger. Nordplus omfatter fem forskellige programmer, der tilsammen dækker hele uddannelsesområdet:

  • Nordplus Junior – grundskole og ungdomsuddannelser
  • Nordplus Videregående – videregående uddannelser
  • Nordplus Voksen – voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Nordplus Horisontal – samarbejdsprojekter på tværs af sektorer
  • Nordplus Sprog – projekter om de nordiske sprog inden for alle uddannelsesområder

Udvikling og innovation
Nordplus yder tilskud til udvekslinger, netværksdannelse og projektsamarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesaktører på tværs af de nordiske og baltiske lande. Målet er at fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og andre aktører på tværs af de nordiske og baltiske lande og herigennem at bidrage til udvikling og innovation inden for uddannelsesområdet i landene.

11 lande deltager i Nordplus

I Nordplus deltager de fem nordiske lande, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge samt de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen. Derudover deltager de tre selvstyreområder Aaland, Færøerne og Grønland som individuelle lande.

DFS linkMere om Nordplus-programmerne