Tilskud til ungdomsprojekter i Europa

26. august 2014

Arbejder du med unge mellem 13 – 30 år? Og er du interesseret i at styrke det europæiske arbejde med de unge og på din institution? Du har nu mulighed for at søge tilskud til dit næste internationale udvekslings- eller samarbejdsprojekt.

Erasmus+ 220

Det er EU’s Erasmus+ program, som giver muligheden for at søge. Der er flere muligheder for bruge tilskuddet. Uddannelses- og Forskningsministeriet, som administrerer programmet i Danmark, nævner disse muligheder

  • Ungdomsudvekslinger for unge og aktører på ungdomsområdet
  • Trænings- og netværksaktiviteter for ungdomsaktører
  • Europæisk Volontørtjeneste (EVS) for unge i alderen 17-30 år.
  • Partnerskaber på tværs af landegrænser
  • Strategiske partnerskaber
  • Transnationale ungdomsinitiativer

En særlig mulighed er arbejde med skaffe unge en plads på den politiske dagsorden? Erasmus+ giver tilskud til, at unge kan tage på´Ungdomsseminar’. Formålet er at fremme det nationale og europæiske samarbejde på ungdomsområdet ved at opfordre til øget dialog mellem beslutningstagere, ungdomsorganisationer, unge og andre, der er aktive inden for ungdomsområdet.

 

 

Relaterede nyheder