Tre år mere til Videncenter

Tre år mere til Videncenter

27. marts 2014

Nationalt Videncenter for Frie Skoler har fået en ny treårig bevilling. I det kommende år vil centeret arbejde med digitale læringsmiljøer, udeskole og dannelsesaspektet.

Christina Lüthi 160
Videncenterleder Christina Lüthi.

”Det er mig en stor glæde at fortælle at videncentret har fået en ny treårig bevilling. Dermed fortsætter videncentret det vigtige arbejde med at indsamle og formidle viden om frie skoler,” skriver videncenterleder Christina Lüthi i centerets nyhedsbrev.

Idebaseret praksis
Nationalt videncenter for frie skoler blev oprettet i efteråret 2010 på en tre-årig bevilling. Centeret er oprettet med fokus på at skabe og dokumentere viden om om frie skolers pædagogiske praksis og skolevirksomhed.
Frie skoler er skoler, der er oprettet i foreningsregi, uafhængigt af det offentlige, og på grundlag af særlige idébaserede lærer- og skolepraksis. Fra DFS’ medlemskreds hører frie fagskoler, højskoler og efterskoler til området. De tre skoleforeninger plus DFS  er repræsenteret i centerets følgegruppe.

Årets prioriteringer
Christina Lühti benyttede anledning til at annoncere, hvilke tre områder centeret vil prioritere i det kommende år. Det drejer sig om:

  • Digitale læringsmiljøer
    Projektet vil fokusere på, hvordan de frie grundskolers arbejde med digitale læremidler, og fremtrække ’god praksis’ der kan stå som eksemplariske modeller for digitale gode digitale læringsmiljøer til inspiration for andre skoler og skoleformer.
  • Udeskole
    Her vil man supplere allerede eksisterende projekter om regelmæssig aktivitet uden for klasselokalet i naturen eller lokalmiljøet i folkeskolerne med viden om, hvordan frie skoler arbejder med ormrådet
  • Dannelsesaspektet
    Projektet skal vise, hvordan frie fagskoler kan styrke dannelsesaspektet af uddannelse i en tid, hvor undersøgelser som for eksempel PISA og PIRLS flytter fokus over på elevernes boglige færdigheder.