Tre millioner til at holde demokratiet ungt

27. januar 2014

Den 5. juni næste år holder demokratiet i Danmark 100 års fødselsdag. Det fejrer Folketinget blandt andet med en pulje til oplysning og debat. DFS administrerer puljen.

Grundlovspulje 220

Med puljen vil Folketinget støtte institutioner og foreninger, som fejrer jubilæet ved at oplyse og skabe debat om demokratiets udvikling, om de grundlovssikrede rettigheder og om vigtigheden af at fremtidssikre demokratiet.

Kvinders stemmeret
Det er grundlovsrevisionen i 1915, der skal fejres. Ved den lejlighed fik kvinderne og borgere uden egen husstand for første gang stemmeret. Det er derfor, at nogle kalder det den reelle indførelse af demokrati Danmark.
I anledning af jubilæet har Folketinget afsat 3 mio. kr. til en offentlig tilskudspulje, som administreres af Dansk Folkeoplysnings Samråd(DFS). Puljen kan søges af alle statslige, regionale, kommunale og selvejende institutioner, hvis formål er oplysning og formidling, og af alle typer organisationer og foreninger. Enkeltpersoner kan ikke søge.

Nye demokratiformer
Bevillinger fra puljen kan anvendes til aktiviteter, der:

  • fejrer af jubilæet
  • formidler grundlovsændringens betydning i danske demokratis historiske udvikling
  • forklarer grundlovens betydning for borgerne på en vedkommende og lettilgængelig måde
  • undersøger eller eksperimenterer med, hvordan der kan skabes nye demokrati-former, eller
  • fremtidssikrer demokratiet

I første omgang kan man søge til store projekter, dvs. tilskud på mere end 100.000 kr. Til denne del af puljen er der ansøgningsfrist den 25. april. Til efteråret vil det være muligt at søge til mindre aktiviteter og projekter.

Fremtidssikring af demokratiet
”Med grundlovspuljen ønsker vi at øge danskernes bevidsthed om demokratiet og grundloven. Samtidig skal puljen bidrage til at bringe fejringen af grundlovsjubilæet ud i hele Danmark. Jeg håber, at mange vil søge puljen, og at vi kommer til at se en række interessante bud på, hvordan demokratiet kan udvikles og fremtidssikres”, udtaler Folketingets formand, Mogens Lykketoft.