Uddannelse og læring i det frivillige arbejde

Uddannelse og læring i det frivillige arbejde

19. august 2014

De frivillige gider ikke at tage på kurser. Det konkluderer den nye befolkningsundersøgelse af danskernes frivillige indsats. På et seminar i september diskuterer man, om konklusionen holder, og hvad det betyder for det frivillige arbejde.

Cifri 2 220

I foråret 2014 udkom den nye befolkningsundersøgelse af danskernes frivillige indsats. Den satte blandt meget andet fokus på frivilliges deltagelse i uddannelsesaktiviteter, og forskellige læringsformers betydning for udførelsen af frivilligt arbejde.

Farvel til kurser?
En noget overraskende slutning var, at kurser og uddannelsesaktiviteter ikke ser ud til at have indflydelse på fastholdelse af frivillige – en ellers grundlæggende antagelse i det frivillige arbejde. Kan dette betyde et farvel til den omfangsrige kursusaktivitet, der finder sted i organisationerne eller risikerer vi at smide barnet ud med badevandet?
Det er afsættet for det dialog-seminar, som Netværket for forskning i civilsamfund og frivillighed (CiFri) arrangerer i samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde.

Seminaret stiller spørgsmål som:

  • Hvilke kvalifikationer benytter de frivillige og hvilken rolle spiller kurser og andre læringsformer for de frivillige?
  • Hvad er drivkraften og rationalerne bag kurser og kompetenceudvikling i det frivillige arbejde.
  • Hvis kurser ikke fastholder, hvilken betydning har de så?
  • Hvordan kan man bruge det man lærer?

Programmets hovedpunkter

  • Kvalifikationer, roller og læringsformer blandt frivillige/ ved professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet
  • Praksis og perspektiver på kompetenceudvikling af frivillige i idrætten og det sociale arbejde ved/ uddannelseskonsulent Jette Velling Lindholm, DGI og uddannelseskonsulent Vibeke Bundgård, Center for frivilligt socialt arbejde
  • Fra kvalifikationer og kurser til kompetencer i praksis: Hvordan kan vi få mere transfer og effekt ud af vores kurser/ ved chefkonsulent Bent Gringer, Kompetencesekretariatet

 

Tid: 18. september 2014, kl. 10.00 -14.00

Sted: Syddansk Universitet (SDU), Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale U71. Se lokaleoversigt.

Seminaret er gratis, men tilmelding er nødvendig. Da pladserne er begrænset, kan der deltage maks 3 personer fra samme organisation.

DFS linkYderlige oplysninger, herunder tilmelding

DFS linkBefolkningsundersøgelsen

DFS linkMere om CiFri