Ungdomsskoleforeningen søger projektkoordinator

Ungdomsskoleforeningen søger projektkoordinator

26. juni 2014

Ungdomsskoleforeningen har fået puljemidler til et projekt, som skal bidrage med systematisk viden, hvordan læring i (understøttende) undervisning kan udmøntes i praksis gennem samarbejde og partnerskaber. Ti l det formål søger de en medarbejder.

Ungdomsskoleforeningen

I opslaget skriver foreningen bl.a.:
”Ungdomsskoleforeningen har i samarbejde med et antal ungdomsskoler søgt og blevet bevilget puljemidler af Undervisningsministeriet til projektet  ”Samarbejde om læring (SoL) - Gode eksempler, styrket kvalitet, metoder og værktøjer. ” Projektet afvikles i perioden august 2014 til december 2015.”

Videre skriver de:
”Formålet med projektet er at bidrage med systematisk viden, hvordan læring i (understøttende) undervisning kan udmøntes i praksis gennem samarbejde og partnerskaber mellem folkeskolen, ungdomsskolen og eventuelle andre samarbejdspartnere, samt hvilken læring eleverne opnår herved. Dette som et led i implementeringen af folkeskolereformen. ”

Uddannelsesbaggrund er ikke afgørende. Ungdomsskoleforeningen peger i stedet på en række erfaringer, som den kommende projektkoordinator gerne må have.

DFS linkHele jobopslaget

Relaterede nyheder