Via skolebænk til job?

Folkemøde: Via skolebænk til job?

21. maj 2014

Voksne skal lære og efteruddanne sig. Det lyder fra alle kanter. Men er der brugbare tilbud – til dem, som ikke er motiverede, og til dem, der ikke har de grundlæggende forudsætninger. Det er temaet for en debatsamtale torsdag aften.

Jacob Bundsgaard 160
Jacob Bundsgaard er borgmester i Aarhus og formand for Kommunernes Landsforenings arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.

Voksne skal lære - hvorfor og hvordan? Går vejen til job via skolebænken? Hvad med dem, som ikke er motiverede for uddannelse? Er der brugbare tilbud?
Det er de spørgsmål, som DFS har bedt en praktiker, en borgmester og en forsker tale sammen i torsdag aften i Folkeoplysningens Telt på Folkemøde Bornholm.

De tre samtalepartnere
Charlotte Kragh er daglig leder Kaffé Fair i Aalborg. Det er en socialøkonomisk virksomhed, hvor unge lærer i et reelt arbejdsmiljø, kompetencegivende FVU undervisning i dansk og matematik og professionel hjælp til at få lavet en plan for videre uddannelse.
Jakob Bundsgaard (S) er borgmester i Aarhus og formand for KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg. ”Særligt når uddannelse målrettes ledige med kort uddannelse, kan det have positiv effekt,” udtalte han for nylig.
Lisbeth Pedersen er leder af afdelingen for beskæftigelse og integration i SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.  Hun er også bestyrelsesmedlem i AOF Danmark.

En samtale
De er ikke udvalgt, fordi de har forskellige og modstående synspunkter. Det er ikke meningen, at de skal kæmpe om at få ret.
Vi har inviteret Charlotte Kragh, Jakob Bundsgaard og Lisbeth Pedersen, fordi de har tre forskellige typer erfaring og viden om emnet. Oplægget til dem er, at de skal tale sammen – uden en ordstyrer som overdommer – og de skal selv sørge for at inddrage publikum i samtalen.
Den form havde DFS god erfaring med, da samtalepartnerne i 2012 var Marianne Jelved og Ove Kaj Pedersen, og i 2013, da det var EU-kommissær Connie Hedegaard og Steen Møller, Friland.

 

DFS FM logo 160

 

Tid: Torsdag den 12. juni kl. 19-20

Sted: Folkeoplysningens Telt på Cirkuspladsen

DFS linkFolkeoplysningens Telt

DFS linkFolkemødets Dialogpris

DFS linkSpeakers' Corner