5 millioner kroner til samarbejde mellem skole og lokalmiljø

5 millioner kroner til samarbejde mellem skole og lokalmiljø

18. november 2015

Pengene skal bruges til styrke samarbejdet mellem det lokale kultur- og foreningsliv og folkeskolen. I første omgang kan kommunerne søge midler.

Bertel Haarder 2015 440
"Det lokale kultur- og fritidsliv rummer ressourcer, som kan give undervisningen nye kvaliteter,” siger kulturminister Bertel Haarder.

”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling” er navnet på et nyt fælles initiativ fra kulturministeren og ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Initiativet skal styrke kommunernes, skolernes og de lokale aktørers arbejde med den åbne skole.
Lige nu kan kommunerne søge 3 millioner kroner. I de kommende år vil de resterende midler blive udmøntet til lignende puljer og en erfaringsopsamling.
”Jeg vil opfordre alle skoler til at bruge det lokale kultur- og foreningsliv. Ikke bare fordi, den åbne skole tilsiger det, men fordi der findes rigtig mange gode grunde til det, og det lokale kultur- og fritidsliv rummer ressourcer, som kan give undervisningen nye kvaliteter,”  siger kulturminister Bertel Haarder.

Formidling og videndeling
Projekterne skal også have fokus på formidling og videndeling, så erfaringerne fra projektet kan komme andre til gode. Derfor skal kommunerne og skolerne som en del af projektet bidrage til en national åben skole dag, hvor de viser resultaterne fra projekterne frem for andre skoler og kommuner.