50 mio. kr. til at få flygtninge i job

11. december 2015

Nye former for mentorforløb er en af de typer aktiviteter, som Industriens Fond har i tankerne med de 50 mio. kr., som fonden stiller til rådighed for projekter, der kan hjælpe flygtninge i job. Projekterne skal supplere de indsatser, der allerede eksisterer

Industriens Fond 440

Industriens Fond vil hjælpe flere flygtninge i job og afsætter op til 50 mio. kroner til formålet. Den nye temaindkaldelse skal bidrage til et øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration.

Nye metoder
Målet er at flere flygtninge og indvandrere kommer i private jobs, og dermed afhjælper den stigende mangel på særligt faglært, men også ufaglært arbejdskraft, som konstateres flere steder i landet. Hensigten er, at virksomheder og kommuner bringes tættere sammen, så problemet med manglende arbejdskraft i det private erhvervsliv kan løses.
”Fonden ønsker med bidraget på 50 mio. kroner, at medvirke til, at der gennem nye aktiviteter kan bygges bro mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Fonden forestiller sig blandt andet at midlerne kan anvendes til at udvikle nye metoder til faglige uddannelser, finansiere nye former for mentorforløb og afhjælpe private virksomheders erfaringer med tunge eller uhensigtsmæssige procedurer,” siger Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond.


Om projekterne skriver Fonden bl.a.:

  • Fonden vil invitere interesserede til at søge om støtte til projekter til disse formål, men det er en forudsætning, at ansøgninger om projekter har potentiale til efterfølgende at kunne rulles ud i et landsdækkende perspektiv.
  • Projektforslag skal være anbefalet af, eller involvere en eller flere kommuner, ligesom der som udgangspunkt skal indgå flere konkrete erhvervsvirksomheder. Flere partnere skal således i ansøgningen påtage sig ejerskab af projektet og involvere sig aktivt.
  • Projekterne skal supplere de indsatser, der allerede eksisterer, og de skal kunne iværksættes indenfor en kortere tidshorisont.
  • Det er ikke tanken, at Fondens bidrag skal erstatte midler, der i dag er afsat fra offentlig side, til eksempelvis uddannelsesaktiviteter, løntilskud og lignende, men Fondens midler skal med fordel anvendes til at finde nye måder disse offentlige midler kan anvendes mere slagkraftigt og effektfuldt på.

 

Der kan ansøges nu, og ansøgninger modtages løbende. Fonden modtager ansøgninger både i 2015 og forventeligt også i det meste af 2016.

DFS linkMere om de 50 mio. kr.