Der samarbejdes på tværs i folkeoplysningen

16. september 2015

Foreningerne samarbejder med hinanden, med det offentlige og det private. Men mulighederne er slet ikke udtømte. Det er hovedkonklusionen i en ny undersøgelse.

Ørsted kro 440
Byens borgere har købt Ørsted kro på folkeaktier, og kroen er blevet et samlingspunkt i landsbyen. Foto: Ørsted Kro.

Det styrker de folkeoplysende foreninger, når de går sammen med andre om at løse opgaver og skabe synlighed og netværk. Men det er ikke altid nemt. Det kræver et vist ressource-overskud at gå i gang. Samarbejdet kan afhænge af personlige relationer, og forskellene mellem samarbejdspartnerne kan stå i vejen.
Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har netop offentliggjort en rapport om barrierer og potentialer ved tværgående samarbejder blandt foreninger. Blandt foreningerne er aftenskoler, kulturelle foreninger og folkeuniversitets-lokalkomitéer. Rapporten er bestilt af Kulturministeriet.

Købstad og landsby
Vifo har studeret foreningssamarbejdet i Norddjurs kommune og sammenlignet kommunens største by Grenå med landsbyen Ørsted.
Rapporten viser blandt andet:
- Man foreninger samarbejder allerede, både med offentlige institutioner, private virksomheder og kirker, og de synes, det er værdifuldt.
- Der er store forskelle fra forening til forening, og det er sjældent permanente samarbejder eller mere langstrakte projekter
Flere foreninger indgå i samarbejdet i landsbyen Ørsted end i købstaden Grenå. Det er nemmere at skabe lokal samhørighed i et lille lokalsamfund.
- Personlige relationer kan være helt afgørende
- På den ene side kan det være svært for ressourepressede  små foreninger at få overskud til at indgå i samarbejde med andre; på den anden erkender nogle foreninger, at samarbejdet kan bidrage til at opfylde foreningernes basale behov.
Foreningerne er skeptiske over for at skulle løse opgaver for kommunerne, f.eks. i forbindelse med besparelser

Kernen i det gode liv
”Rapportens resultater bestyrker min tro på ildsjælene i foreningslivet,” siger kulturminister Bertel Haarder i en kommentar til rapporten. Videre siger han:
”Jeg har selv besøgt Ørsted denne sommer og kan bekræfte det billede, som rapporten giver. Med rapporten får vi endnu et indblik i, hvordan foreningslivet selv definerer sin rolle og vilje til at bidrage til lokalsamfundet. Den alliance er kernen i det gode liv uden for byerne, og derfor har vi et fælles ansvar for at sikre de gode rammer.”