Dokumentér: introduktion til nye værktøjer

27. januar 2015

doknet.dk og virker-det.nu er to fleksible dokumentations- og evalueringsværktøjer, der er udviklet specielt til folkeoplysningen og kan bruges frit. De introduceres på møde i Aarhus og Ishøj

Virker-det-nu 440

Daghøjskoleforeningen, AOF og Foreningen af Folkehøjskoler har med tilskud fra DFS’ udviklingsmidler udviklet et sæt dokumentations- og evalueringsværktøjer, der er tilpasset folkeoplysning/ikke-formel læring:
- doknet.dk - et lille let-anvendeligt værktøj til grafisk dokumentation af læring og meget andet.
- virker-det.nu - en hjemmeside, med værktøj, eksempler og teoretisk back-up til egentlige evalueringsprojekter med metoden virkningsevaluering, som fokuserer på, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder.
Begge dele stilles frit til rådighed for alle i folkeoplysningen og er tilgængeligt i betaversioner på henholdsvis http://doknet.dk og http://virkerdet.nu .

Inspiration
Disse to regionale eftermiddagskurser er tænkt som en praktisk introduktion til især doknet.dk samt inspiration til, hvad det kan bruges til.
Målgruppen er ledere og medarbejdere i lokale folkeoplysende organisationer.
Af hensyn til størst muligt udbytte anbefaler vi:

  • at der deltager både en relevant menig medarbejder og en leder/strategisk medarbejder
  • at man på forhånd har drøftet, hvilke dokumentations- og evt. evalueringsbehov man har – både i forhold til egne målsætninger og værdier og i forhold til omverden.

Forbedring og legitimering
Sådan forklarer arrangørerne behovet for dokumentationsredskaber:
”Først og fremmest for at vi selv kan blive klogere på det vi gør og bedre til at leve op til vores egne mål - men vi har også i mange situationer brug for at forklare og legitimere det folkeoplysende arbejde over for omverden. Og i disse tider er det vanskeligt at få beslutningstagere og andre i tale, hvis ikke man kan åbne med noget dokumentation der indeholder tal! - så er der en chance for at de efterfølgende godt vil høre noget om, hvorfor og hvordan det virker.”

 

Aarhus

Tid: 02.03.15 kl. 13-15.30
Sted: Idrætsdaghøjskolen IDA, Gøteborg Allé 9, Aarhus N
Tilmeldingsfrist: 23.02.15

 

Ishøj (København)

Tid: 12.03.15 kl. 13-15.30
Sted: Ishøj Daghøjskole, Brogrenen 7, Ishøj, 
Tilmeldingsfrist: 05.03.15

Pris begge steder, inkl. kaffe/te og kage: 200 kr.
Tilmelding begge møder foreningen@daghojskoler.dk