Drop integrationsydelsen

Drop integrationsydelsen

20. august 2015

DFS opfordrer regering og folketing til ikke at vedtage forslaget om integrationsydelse. Ydelsen vil hæmme integrationen, skriver DFS i et høringssvar.

Inger Støjberg 160
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har fremsat forslaget om integrationsydelse.

I øjeblikket behandler Folketinget et forslag om at indføre en særlig integrationsydelse for flygtninge og familiesammenførte. I stedet for uddannelseshjælp eller kontanthjælp skal de fremover modtage et beløb, som svarer til Statens Uddannelsesstøtte.
I et høringssvar advarer DFS Folketinget mod at vedtage forslaget:
”Det vil svække flygtningenes muligheder for at opbygge kompetencer og netværk og dermed vil forslaget hæmme og ikke fremme integrationen,” skriver DFS.

Ikke råd til at deltage
Høringssvaret uddyber, hvorfor det er vigtigt, at flygtninge får reel mulighed for at deltage i civilsamfundets aktiviteter, herunder folkeoplysningen:
”Folkeoplysningen er nok noget af det mest danske, vi har og folkeoplysningen arbejder for at fremme grundlæggende værdier i det danske samfund. Derfor kan folkeoplysningen bidrage til en bedre integration. De folkeoplysende skoler og foreninger har allerede i dag mange tilbud i hele landet, der egner sig for og bliver brugt af flygtninge.”
Videre står der:
”De folkeoplysende skoler og foreninger gennemfører sine integrationsfremmende aktiviteter uden ekstra tilskud fra det offentlige og er derfor afhængig af en deltagerbetaling til at dække omkostningerne. Vi frygter, at den foreslåede integrationsydelse vil være for lav til at flygtningene kan gøre brug af de folkeoplysende tilbud og andre civilsamfundsaktiviteter.”