Unge gider foreningslivet

3. december 2015

Hvis de folkeoplysende foreninger har problemer med at rekruttere unge, så er forklaringen ikke unges uvilje mod foreningslivet. Det er budskabet fra en ny DUF-undersøgelse.

DUF foreningsundersøgelse 440

Epinion har gennenmført en spørgeskemaundersøgelse for Dansk Ungdoms Fællesråd. Ifølge DUF’s nyhedsbrev er svaret fra de unge klart: ”De har ikke afskrevet foreningslivet som støvet og gammeldags, hvilket ellers har været fortællingen i de senere år.”

Aktive er i forening
Nyhedsbrevet skriver
”Undersøgelsen viser blandt andet, at de 16-30-årige bruger mere tid på foreningsorganiserede aktiviteter end frivilligt arbejde i andre sammenhænge. 90 procent af de unge er desuden medlem af den forening, de er engageret i, og hver anden af de foreningsaktive unge deltager på foreningens generalforsamling.
Undersøgelsen peger ligeledes på, at det har betydning for de unge, at de selv kan være med til udvikle de aktiviteter, som de bruger deres fritid på.”

Demokratiet i anden række
Men undersøgelsen viser også, at det er de konkrete aktiviteter i foreninger, som trækker. Foreningsdemokratiet og foreningens udvikling kommer i anden række.
Spørgeskemaundersøgelsen "Unges forventninger til og opfattelse af foreninger" er første del af DUF’s store forskningsprojekt ”Fremtid i forening?”, der i 2015-2016 sætter foreningsmodellen under lup. Formålet er at:

  • Definere kerneværdierne i foreningsmodellen
  • Sikre fortsat relevans af foreningsmodellen ved at udforske udviklingsmuligheder
  • Dokumentere foreningsmodellens bidrag til unges demokratiske deltagelse og samfundet i fremtiden

Udviklingskonsulent Helle H. Bjerregård, DFS, deltager i den ressourcegruppe, som følger forskningsprojektet.