Er bunden nået?

Er bunden nået?

20. august 2015

For første gang siden 2002 falder den kommunale støtte til aftenskolerne ikke i år. Men nogen stigning af betydning er der heller ikke tale om.

Aftenskoleøkonomi 2015 graf 1 440

År for år har kommunerne afsat færre midler til tilskud til undervisning i aftenskolerne. Fra 2002 til 2014 blev den samlede kommunale støtte næsten halveret. Men tallene for 2015 kan give håb om, at bunden af nået, og at kurven vender.

En lille stigning
Hvert år siden 2011 har DFS nærlæst de kommunale regnskabstal. I et årligt notat har vi dokumenteret udviklingen i kommunernes bevillinger til aftenskoler.
Årets notat er netop blevet færdigt. I det indgår regnskabstallene for 2014 samt budgettallene for 2015. Ud fra budgettallene har vi beregnet, hvad man kan forvente, at der faktisk bliver brugt i 2015, og det er her overraskelsen kommer. Hvis denne beregning holder vil kommunernes støtte i 2015 stige med….. 0,4 %.
Det er ikke meget, men bemærkelsesværdigt, fordi støtten hidtil er blevet mindre hvert år siden 2002. Det betyder til gengæld også, at der skal helt andre årlige stigninger, før kommunerne har opvejet det fald på ca. 46 %, der er sket fra 2001-2014.

Konsekvenserne
Konsekvenserne af de mange års nedskæringer beskrives således i notatet:
”Når kommunerne skærer i tilskuddet til aftenskolerne får det en eller flere konsekvenser:
· Deltagerbetalingen bliver højere og/eller
· Udbuddet bliver mindre og/eller
· Kvaliteten bliver dårligere”

Forskelsbehandling
Notatet dokumenterer også de store forskelle mellem kommunernes støtte-niveau, som medfører en betydelig forskelsbehandling af borgerne fra kommune til kommune. F.eks. bruger Roskilde kommune, der topper listen 13 gange så meget på aftenskoler som bundkommunen Haderslev.
Endelig viser notatet, at aftenskolerne i Udkants Danmark er blevet særlig hårdt ramt af nedskæringerne. De 29 kommuner, der udgør Udkants Danmark, brugte i 2014 i snit 26,4 kr. pr. borger på aftenskoler, mens de landets øvrige kommuner i snit brugte 53,1 kr.