Er der styr på menneskerettighederne i Danmark?

11. februar 2015

Institut for Menneskerettigheder og Udenrigsministeriet inviterer til fire folkehøringer, hvor alle kan give deres syn på menneskerettighederne i Danmark.

”Denne proces er en god lejlighed for civilsamfundet for at beskrive rettighedsproblemer i Danmark. Det gælder også de folkeoplysende organisationer,” siger Bernhard Trier Frederiksen, som er medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder.
  • Hvor ser du udfordringer for menneskerettighederne i Danmark?
  • Hvilke oplevelser har du selv med menneskerettighederne?
  • Og hvad ville du lave om, hvis du kunne?

Nu har du anledningen til at fortælle os, hvordan du synes, Danmark skal blive bedre til at sikre vores alle sammens rettigheder. Ved en række folkehøringer i februar sætter Institut for Menneskerettigheder og Udenrigsministeriet fokus på emnerne forskelsbehandling og diskrimination, overvågning og sikkerhed, beskyttelse af udsatte grupper og menneskerettigheder i forvaltningen.

Fire prioriterede temaer
Hvert 4. år skal Danmark til eksamen i menneskerettighederne i FN. Inden eksaminationen skal Udenrigsministeriet, Institut for Menneskerettigheder og danske civilsamfundsorganisationer sende rapporter til FN om, hvordan Danmark lever op til menneskerettighederne.
Det er for at samle input til disse rapporter, at de fire folkehøringer bliver afholdt. Hver af dem har et tema:

  • Forskelsbehandling og diskrimination
  • Overvågning og sikkerhed
  • Beskyttelse af udsatte grupper
  • Menneskerettigheder i forvaltningen

Men det er også mulige at dine erfaringer med menneskerettigheder, som falder uden for høringens tema.

En mulighed for folkeoplysningen
”Denne proces er en god lejlighed for civilsamfundet for at beskrive rettighedsproblemer i Danmark. Det gælder også de folkeoplysende organisationer,” siger Bernhard Trier Frederiksen, som er medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder. Han er også sekretariatsleder i oplysningsforbundet FORA og medlem af DFS’ bestyrelse.
Bernhard Trier Frederiksen siger videre:
”Det kan være store tværgående principielle problemstillinger, f.eks. i forbindelse med foreningers eller frivilliges arbejdsvilkår i folkeoplysningen. Eller det kan være helt konkrete sager, som f.eks. urealistiske eller direkte skadende betingelser op for udenlandske kursisters deltagelse i sprogkurser.
Men som folkeoplysere er vi også optagede hele samfundets udvikling, og det er derfor nærliggende, at vi også melder ind med andre former for brud eller krænkelser af menneskerettigheder.”

Efter høringerne
Bernhard Trier Frederiksen oplyser, at man også har mulighed for at give sit besyv med, selv om man ikke er i stand til at deltage i en af de fire folkehøringer. For det første kan man sende sine kommentarer til os på minmening@humanrights.dk senest 26. februar 2015.
”Desuden kan DFS som organisation indsende fem (5) sider, og vi står gerne for en koordination af tilbagemeldinger. Alle i DFS-kredsen kan sende deres bidrag med beskrivelse af problemer eller oplevelser senest fredag d. 22. maj 2015 til: bernhard@fora.dk

ksamen

Tid og sted

Aalborg
Forskelsbehandling og diskrimination
18. februar 2015 kl. 17-19

Aalborg Hovedbibliotek, Foredragssalen, Rendsburggade 2, 9100 Aalborg

Aarhus
Overvågning og sikkerhed
19. februar 2015 kl. 17-19
Richard Mortensenstuen, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

Odense
Beskyttelse af udsatte grupper
20. februar 2015 kl. 17-19
Vollsmose Kulturhus, Store Sal, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ

København
Menneskerettigheder i forvaltningen
24. februar kl. 17-19
Osramhuset, Store Sal, Valhalsgade 4, 2200 København N 

Tilmeldingsfrister: kl. 12 dagen før hver høring
Der er begrænsede pladser til høringerne, så tilmeld dig i god tid, hvis du vil være sikker på at komme med.
Høringslokalerne er handicapvenlige. Har du brug for tegnsprogstolk, bedes du angive dette ved tilmeldingen.

DFS linkYderligere oplysninger om processen og høringerne