EU-støtte via Europa for Borgerne

21. september 2015

Europa for Borgerne er et program, hvor der kan søges midler til at fremme demokratisk deltagelse, medborgerskab, fælles værdier og dialog på tværs af Europas landegrænser.

Europa for borgerne 220

Programmet retter sig mod en bred vifte af aktører inden for kultur-, oplysning, og læringsområdet. Både NGO’er, institutioner og andre organisationer kan søge støtte til projekter som omhandler programmets målsætning.

Målsætning
Programmets mål er at bidrage til borgenes aktive deltagelse og forståelse af EU, EU’s historie og mangfoldighed, samt at styrke europæisk medborgerskab og forbedre vilkårene for demokratisk deltagelse i udviklingen af EU.
Et af nøgleordene i programmet er partnerskaber. I øjeblikket er fx Den Danske Sonnenbergkreds partnere i projektet My!Europe. My!Europe  er syv konferencer der finder sted rundt om i Europa. Med konferencerne vil afsendere udvikle dialog på tværs af Europa mellem civilsamfundet (borgere), uddannelses institutioner og andre organisationer om hvordan borgerne ser fremtidens Europa.
Europa for Borgerne kører fra 2014 til 2020. Der er ansøgningsfrist i marts og september. Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2016.

 

DFS linkMere om programmets målsætning, indsatsområder og kravspecifikationer 

 

Yderligere oplysninger: Gitte Smed; 3373 3318; gsm@kulturstyrelsen.dk