Fire millioner fordelt til folkeoplysning

Fire millioner fordelt til folkeoplysning

28. januar 2015

Kulturministeriet udbetaler 4 mio. kr. i tilskud til 27 projekter. Demokratiforståelse i skolen, udsatte borgere i folkeoplysningen og meningsdannere mod diskrimination er blandt de projekter, der har modtaget støtte.

Marianne Jelved 2012 160
"Ansøgningerne afspejler en stor mangfoldighed på folkeoplysningsområdet og i civilsamfundet," udtaler kulturminister Marianne Jelved.

En stor del af projekterne fordeler sig inden for 4 indsatsområder:
1. Foreningernes samarbejde med folkeskolen
2. Børn og unges deltagelse i folkeoplysningen
3. Folkeoplysningens rolle i civilsamfundet
4. Nye måder at gribe folkeoplysning an på

Mange modtagere blandt DFS’ medlemmer
I den første grupper optræder LOF Øresund med et projekt om demokratiforståelse og sundhed på skoleskemaet. På den måde spiller den lokale aftenskole ind i folkeskolereformens åbne skole.
Kulturelle Samråd modtager støtte til en forsøgsordning, hvor et korps af frivillige i samarbejde med lokale aktører giver marginaliserede børn og unge bedre adgang til kunst og kultur.
Inden for feltet ”folkeoplysningens rolle i civilsamfundet” modtager AOF Østfyn-Nyborg 140.000 kr. til at udvikle guidelines til, hvordan man kan inkludere udsatte borgere i folkeoplysende aktiviteter.
Mellemfolkeligt Samvirke griber folkeoplysning an på nye måder, når de gennemfører en fire måneders meningsdanner-uddannelse, der skal styrke unge debattører i den offentlige debat og udfordre diskriminerende stereotyper. Til det projekt er der også 140.000 kr.
Andre modtagere i DFS-kredsen er: Grundtvigsk Forum, FO-Aarhus, NETOP-Furesø, Den Grønne Dag- og Aftenskole, Kulturhusene i Danmark og Odense Aftenskole.

Store projekter
En særlig del af puljen er afsat til ”større tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysningsområdet 2014. Her har Folkehøjskolernes Forening Danmark fået to beløb til henholdsvis bedre rådgivning af højskolerne om institutions- og ansættelsesmæssige forhold og fortsættelse af et projekt, som skal udvikle højskolepædagogikken. DFS modtager 375.000 kr. til en effektundersøgelse af folkeoplysende forløb, der gennemføres som en del af beskæftigelsesindsatsen

Mangfoldighed
Kulturminister Marianne Jelved siger:
”Jeg er glad for igen i år at kunne uddele tilskud til en række foreninger, organisationer og andre, som på forskellige vis arbejder med folkeoplysningens aspekter. I år har et nyt indsatsområde haft fokus på foreningernes samarbejde med folkeskolen som opfølgning på skolereformen, og her har det været en række gode projekter.
Ansøgningerne afspejler en stor mangfoldighed på folkeoplysningsområdet og i civilsamfundet. Derfor er det også givet tilskud til både mindre lokalt forankret projekter og til større projekter af mere landsdækkende karakter.”

 

 

 

Relaterede nyheder