Flere penge i oplysningspuljen

22. september 2015

DFS fik ikke sendt hele beholdningen i pulje til udvikling af lokal folkeoplysning i omløb ved den seneste ansøgningsrunde. Nu udbyder vi en ny runde med kort ansøgningsfrist

DFS’ pulje til udvikling af lokal folkeoplysning fik ikke sendt hele beholdningen i omløb ved den seneste ansøgningsrunde, så vi udbyder nu en ny runde med kort ansøgningsfrist – der er 319.000 til rådighed, og ansøgningsfrist den 26. oktober.
I år prioriteres ansøgninger der vedrører folkeoplysning for flygtninge eller nye læringsformer – men alle temaer er velkomne, tilsagn gives ud fra projekternes vurderede kvalitet og relevans.

Et par gode råd med på vejen

  • Puljen støtter udvikling af lokal folkeoplysning. Det er derfor vigtigt at have en lokal forankring, gerne med navngivne afdelinger/skoler/lokalforeninger etc., og at projektet (helst) har et perspektiv ud over projektperioden.
  • Hvis I har samarbejdspartnere, så sørg for at have tilsagn fra dem – et ønske om at samarbejde med nogen kan være en god intention, men i vurderingen af ansøgningens kvalitet og gennemførlighed, har vi brug for at vide, om ønsket er gensidigt.
  • Husk at angive den eventuelle egenfinansiering, der måtte være. Det kan være i kroner og materiel, og det kan også være i frivillig indsats lokalt opgjort i timer etc. (Der er ikke krav om egenfinansiering.)
  • En realistisk tidsplan! Puljen skal afregnes til Kulturministeriet 1. oktober 2016. Derfor skal vi have jeres rapport og regnskab senest den 16/9-16 – så projektet skal kunne gennemføres på den begrænsede tid, der er til rådighed.
  • Pilotprojekter, forundersøgelser etc. er også velkomne!

Ansøgningsfrist:  26. oktober 2015 kl. 09.00.

Svar på ansøgningen kan forventes medio november.

DFS linkMere om puljen, herunder kriterier,retningslinjer og ansøgningsskema 

Yderligere oplysninger:
Flemming Gjedde på fg@dfs.dk eller 
Helle H. Bjerregård, hhb@dfs.dk

Relaterede nyheder