Folkeoplysning for flygtninge

12. marts 2015

De folkeoplysende skoler og foreninger har mange tilbud til flygtninge. Men vi vil gerne gøre mere. Derfor sætter vi arbejdet i højere gear. Det har DFS og en række medlemsorganisationer givet hinanden håndslag på.

FfF+ logo 220

For de deltagende organisationer – og deres lokale skole og foreninger – er det nærliggende at gøre en ekstra indsats i en periode, hvor der kommer mange nye flygtninge til Danmark. Som der står i initiativets grundlag: ”At inkludere nye samfundsgrupper i det demokratiske samfundsliv og give dem de bedst mulige kompetencer har altid været folkeoplysningens DNA.”

Aktivitetskatalog
I grundlaget står der også: ”Vores styrke er, at vi findes i alle egne og kroge af landet. Med det udgangspunkt vil vi yde vores bidrag.”
Med hjælp af medlemsorganisationerne har DFS samlet et katalog over mere end 100 aktiviteter for og med flygtninge, der allerede er i gang. Her kan alle hente inspiration til egne aktiviteter, hvad enten man er en del af DFS’ medlemskreds eller ej.
Kataloget vil løbende blive udvidet med flere landsorganisationer og flere skoler og foreninger.
I næste fase vil medlemsorganisationerne inspirere og hjælpe deres skoler og foreninger med at sætte flere og nye typer aktiviteter for, med og om flygtninge i gang.

En god tilværelse
Flygtninge står som bekendt højt på den partipolitiske dagsorden. Vil de folkeoplysende organisationer nu ud og konkurrere med partierne?
Det er ikke meningen. I grundlaget og i aktiviteterne tager man ikke stilling til, hvor mange flygtninge der skal til Danmark, heller ikke hvor længe de skal være der.
Til gengæld slår man fast: ”Vi vil være med til at give dem en god tilværelse. Så længe de er her. Uanset hvor mange der er, og hvor længe de skal være her.”
Det vil ”Folkeoplysning for flygtninge” på disse tre niveauer

  • Vi vil give flygtninge mulighed for at lære og udvikle sig - og invitere dem til at dele deres viden og livserfaringer med os andre.
  • Vi vil give danskere mulighed for at blive klogere på, hvem flygtningene er, og hvorfor de flygter.
  • Vi vil inddrage flygtningene og give dem mulighed for at blive en del af civilsamfundet – til glæde for såvel flygtningene som det danske samfund.