Folkeoplysningens demokratiske værdi

31. marts 2015

Bliver man en demokratisk medborger ved at deltage i en bestyrelse eller lave andet frivilligt arbejde i en forening? Føler man sig som en inkluderet del af fællesskabet på et aftenskolekursus? Resultatet af en grundig undersøgelse præsenteres den 13. maj.

Aftenskole Silkeborg 220
Føler man sig som en inkluderet del af fællesskabet på et aftenskolekursus?

Professor Bjarne Ibsen fra SDU og CIFRI-netværket har i efteråret taget temperaturen på den demokratiske værdi af folkeoplysning. Undersøgelsen samler dels data fra andre nyere frivilligundersøgelser, og dels har over 11.000 deltagere, kursister, medlemmer, frivillige og ansatte ved de folkeoplysende foreninger og skoleformer svaret på et stort spørgeskema.

Det store og det lille demokrati
På en konference den 13. maj løftes slørene for undersøgelsens resultater.  Konferencen henvender sig til frivillige, ansatte, lærere, ledere, konsulenter, forskere m.fl. med tilknytning til og interesse i foreningsliv, frivillighed og folkeoplysning. Her vil deltagerne bliver klogere på spørgsmål som

  • Bliver man en demokratisk medborger ved at deltage i en bestyrelse eller lave andet frivilligt arbejde i en teaterforening, skolekreds, brugsforening eller anden folkeoplysende forening?
  • Føler man sig som en inkluderet del af fællesskabet på et aftenskolekursus?
  • Gør det en forskel for, om man deltager i det store demokrati, stemmer ved valg og i øvrigt søger indflydelse?

Der bliver stof til eftertanke og inspiration til nye måder at organisere sig på og udforme sine aktiviteter.

Programmet
Der vil være oplæg fra forskergruppen bag undersøgelsen om de forskellige resultater, bl.a.:
• Bjarne Ibsen: Foreningslivets og folkeoplysningens demokratiske rolle.
• Karsten Østerlund: Forskellige deltagelsesformers betydning for deltagelsen i det ’lille’ og det ’store’ demokrati.
• Hans-Peter Qvist: Frivilligt arbejdes betydning for politisk interesse og tillid.

Herudover vil repræsentanter fra de lokale folkeoplysende skoleformer og foreninger supplere med de overvejelser, resultaterne får dem til at gøre sig, om deres lokale organiseringsform, aktivitetsudbud m.m.
Fra det øvrige foreningsliv og frivilligDanmark vil vi få indspil til, hvad de tænker om folkeoplysningens og foreningslivets betydning for den demokratiske dannelse, og om der er noget, vi bør gøre på en ny måde fremover.
Konferencen sluttes af med et indlæg, der binder denne undersøgelses resultater sammen med anden forskningsmæssig viden om foreningsliv og demokratisk engagement fra bl.a. aktuelle undersøgelser om unge og foreningslivet. 

 

 

 

DFS linkProgram for seminaret

 

Tid: Onsdag den 13. maj kl. 09.30 – 16.00

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

DFS linkTilmelding

Der er begrænset antal pladser. Ved overbooking oprettes venteliste. 

Tilmeldingsfrist: 29. april.

Pris: Deltagelse i konferencen er gratis. Ved manglende fremmøde opkræves et gebyr på 300kr.