Folkeuniversitetet under lup

5. februar 2015

Hvordan ser Folkeuniversiteternes økonomi, deltagertal og aktivitetsniveau ud, og hvordan fungerer deres særlige organisering? Det skal Videncenter for Folkeoplysning belyse i en nu undersøgelse.

Folkeuniversitetet Aarhus 160
Fra et arrangement i Folkeuniversitetet Aarhus

Videncenter for Folkeoplysning sætter nu Folkeuniversitetet under lup og undersøger organisationens udvikling, økonomi, deltagere og aktiviteter samt Folkeuniversitetets helt særlige organisering og struktur. Det fremgår Vifos hjemmeside.

Fokuspunkter i undersøgelsen er:
• At skabe indblik i de centrale historiske udviklingstræk, der Videncenter har betydning for Folkeuniversitetet som organisation i dag.
• At belyse Folkeuniversitetets udvikling i forhold til økonomi, deltagertal og aktivitetsniveau fordelt på de enkelte enheder i organisationen.
• At belyse Folkeuniversitetets særlige organisering og struktur samt diskutere betydningen af denne for Folkeuniversitetets virksomhed.
• At sætte fokus på lokalkomitéernes udvikling og rolle i Folkeuniversitetet i dag med særlig fokus på komiteernes potentialer og udfordringer.

Undersøgelsen vil blive afrapporteret i et samlet notat, som forventes offentliggjort i august 2015.