For et lærende Europa

2. december 2015

Et redskab for forandring. Sådan betegner den europæiske organisation for voksenuddannelse og folkeoplysning sit nye manifest ”Voksenlæring i det 21. århundrede”.

EAEA manifest 2015 260

Manifestets vision er "Et Lærende Europa". Men i første omgang skal det overbevise europæiske, nationale og regionale beslutningstagere om fordelene ved voksenlæring.
Det er vedtaget og udsendt af European Association for the Education of Adults, en europæiske paraplyorganisation. DFS er medlem af EAEA, og DFS’ formand, Per Paludan Hansen, er også præsident for EAEA.
I manifestet præsenteres argumenter, undersøgelser, eksempler og deltagerberetninger, som illustrerer, hvordan voksenundervisning kan bidrage til en række europæiske strategier. 

Investeringer
I forordet skriver EAEA:
“Vi opfordrer til, at den europæiske indsats på området kommer i et højere gear – for at udvikle vidensamfund, som er i stand til at møde tidens udfordringer. Det kræver bæredygtige investeringer nu på europæiske, nationalt og regionalt niveau. Disse investeringer vil betale sig på lang sigt ud fra mange kriterier: konkurrencedygtige, velbefindende, sunde befolkninger, vækst og andet.” 

Styrken og glæden ved at lære
EAEA erkender, at mange beslutningstagere, virksomheder og borgere ikke er bevidste om, i hvilket omfang voksenundervisning kan bidrage til at løse samfundsudfordringer, økonomiske udfordringer og den enkeltes udfordringer.
Derfor foreslår EAEA i manifestet, at EU udråber et Europæiske år for voksenlæring. Temaet skal være ”Styrken og glæden ved at lære”.