For kort tid til at søge oplysningsmidler

17. september 2015

”Det er især svært for små organisationer med mange frivillige, som det tager tid at få samlet om arbejdet,” siger Rasmus Nørlem Sørensen fra oplysningsforbundet DEO. Foreningerne fik to uger til at skrive ansøgningerne.

Rasmus Nørlem 160
"Jeg frygter især, at vi må undvære den juridiske eller retspolitiske ekspertise i debatten," siger sekretariatschef i DEO, Rasmus Nørlem.

I en artikel i webavisen Altinget klager en række mindre organisationer over ansøgningsfristen til den pulje, hvor man kan søge støtte til oplysning og debat frem til folkeafstemningen om retsforbeholdet. Puljen blev annonceret den 28. august, og ansøgningsfristen var den 8. september
Nogle af de mindre organisationer nåede det lige netop, men havde svært ved at få tid til at skrive en kvalificeret ansøgning, andre gav op. Artiklen citerer talspersoner for Retsforbundet, Ny Agenda og Retspolitisk Forening.

Går ud over debatkvaliteten
Oplysningsforbundet DEO, der er medlem af DFS, nåede at indlevere ansøgninger. Sekretariatschef Rasmus Nørlem Sørensen fortæller til Altinget, at det især skyldes to faktorer:  ”Dels at DEO udelukkende arbejder med EU-spørgsmål og derfor både var godt forberedt, inden puljen blev annonceret, og er fortrolig med ansøgningsprocedurerne. Dels er DEO – i modsætning til mange foreninger, der bygger på frivillig arbejdskraft - stor nok til at have et professionelt sekretariat.”
Han tilføjer: “Alle organisationer, der skal lave noget om retsforbeholdet, har svært ved at nå det inden for så kort en tidsfrist. Men det er især svært for små organisationer med mange frivillige, som det tager tid at få samlet om arbejdet.
Jeg frygter især, at vi må undvære den juridiske eller retspolitiske ekspertise i debatten; de foreninger, som kan se, at de har noget at byde ind med specifikt i forhold til retsforbeholdet, og som så skal til at sætte sig ind i en pulje, de ikke kender i forvejen. Hvis de ikke er med, risikerer man et kvalitetstab," siger han til Altinget.