Håndbogen for den engagerede foreningsleder

Håndbogen for den engagerede foreningsleder

8. september 2015

Er du en engageret foreningsleder, der ønsker at holde din forening i samklang med nyere foreningsteori, er Torben Stenstrups bog ”Forandring i forening” den rigtige helt rigtige håndbog for dig.

Forandring i forening 160

”Forandring i forening” er en god blanding af fakta, konkrete eksempler og forfatterens personlige oplevelser i foreningslivet og som konsulent. Det er forfatterens ambition, at læserne bliver bevidste om den værdi, foreningen allerede skaber inden for folkeoplysningens rammer, og at man bliver bedre til at fortælle om det. At inspirere til at skabe værdi i lokalsamfundet og opfordre til at foreningerne samarbejder med kommune eller andre aktører i lokalsamfundet.

Gnisten
Over de 208 sider behandles emner som: Foreningernes værdiskabelse i kommunen, aktuelle samfundstendenser, der har betydning for foreningslivet. Frivillighed. Kommunale partnerskaber – inkl. konkrete eksempler til inspiration. Hvordan fastholdes gnisten i foreningen?
Det er en kompetent og omfangsrig bog, der forholder sig til de mange bud om forandringer, som foreningsliv og folkeoplysning mødes med i disse år i form af samfundsudvikling, administrative rammer, m.m. Der gives relevante anvisninger på, hvordan foreningen kan tage de politiske rammer i form af kulturministerens vision for folkeoplysning, frivilligcharteret fra 2013 og folkeoplysningsloven fra 2011.

Fra vision til anbefaling
Når man som denne anmelder har, har været central aktør i tilblivelse af de nationale papirer om folkeoplysning og frivillighed er det en stor glæde at se, hvordan Torben Stenstrup formår at omsætte de politiske rammer og visioner til konkrete anbefalinger. Det er en endnu større glæde at konstatere, at det også er forfatterens udgangspunkt at foreningernes og folkeoplysningens egenart og opgave ikke må antastes af de forandringer, der kan give folkeoplysningen et endnu stærkere afsæt.

”Forandring i forening” er et nødvendigt værktøj for alle foreningsledere i folkeoplysningen.

DFS linkMere om bogen

 

Relaterede nyheder