Hvad har vi ret til?

15. april 2015

Danmark har tilsluttet sig konventioner, der gør arbejde og bolig til menneskerettigheder. Men kan enhver borger kræve at få stillet en bolig eller et arbejde til rådighed? Et kursus for aktive i civilsamfundsorganisationer forklarer rækkevidden af rettighederne.

Menneskerettigheder 260

Institut for Menneskerettigheder inviterer til en halv dags introduktion til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i Danmark.

Rækkevidden af rettigheder
Retten til bolig, retten til sundhed, til social sikring, forsørgelse og arbejde. Disse og flere rettigheder er omfattet af menneskerettighedskonventioner som Danmark har tilsluttet sig. Også Grundloven indeholder denne type rettigheder.
Rettighederne kan give indtryk af, at enhver borger med henvisning til menneskerettigheder straks kan få stillet en bolig eller et arbejde til rådighed. Sådan forholder det sig imidlertid ikke og rækkevidden af statens forpligtelser og individets rettigheder er langt mere kompleks.
Dette Kursus henvender sig primært til danske civilsamfundsorganisationer, som ser menneskerettigheder som relevante for deres arbejde eller arbejder på det sociale område. Der vil være enkelte pladser til den særligt interesserede borger.

Deltagere på kurset modtager en forberedelsespakke, som skal gennemgås kurset.  Det indebærer 1-2 timers forberedelsestid.

Deltagelse er gratis.

 

18. maj

Sted: Institut for Menneskerettigheder, Wilders Plads 8K, København K

Tid: kl. 13-17

Tilmeldingsfrist: 27. april 2015

 

29. maj

Tid: kl. 9-13.

Sted: Sted: Institut for Menneskerettigheder, Wilders Plads 8K, København K

Tilmeldingsfrist: 8. maj 2015.