Hvordan byder vi flygtninge velkommen?

7. maj 2015

På Vrå Højskole afholdes der den 3. juni inspirationsmøde for alle i Nordjylland, som vil være med til at byde flygtninge velkommen.

Vrå Højskole 320
Vrå Højskole

Det er Folkeoplysning for Flygtninge, der inviterer  lokale repræsentanter fra højskoler, efterskoler, ungdomsskoler, aftenskoler, daghøjskoler, frie fagskoler og andre folkeoplysende skoler og foreninger, samt kommuner og organisationer, der arbejder med asylansøgere og flygtninge til et fælles inspirationsmøde. 
Målet er at udveksle gode erfaringer, udvikle nye ideer og skabe nye samarbejder og aktiviteter, der kan bidrage til at skabe den bedste modtagelse af flygtninge i Nordjylland.

I invitationen skriver de:
Verden er vidne til en global flygtningekatastrofe, hvor mere end 50 millioner mennesker er på flugt. Det mærker vi også i Danmark, hvor antallet af asylansøgere og flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark er næsten tredoblet siden 2010.
Både asylcentre og kommuner i hele landet står derfor overfor en række udfordringer. Her mener vi, at de folkeoplysende skoler og foreninger kan bidrage med noget særligt til at løse nogle af de udfordringer og hjælpe med at tage godt imod de flygtninge, der er i Danmark.

Program

Kl. 15.00 Velkommen

Kl. 15.05 Oplæg ved Pia Schnoor, Forstander for Vrå Højskole. Pia Schnoor fortæller om højskolens erfaringer med integration af flygtninge og deres lokale samarbejde med bl.a. asylcenteret og kommunen.

Kl. 15.20 Oplæg ved Marit Risdahl Nielsen, Centerleder i Jammerbugt Asylafdeling Nord Marit Risdahl Nielsen giver os et indblik i asylansøgernes behov og ønsker og fremlægger muligheder for nye samarbejder og potentielle udfordringer.

Kl. 15.35 Oplæg ved Sanne Søndergaard, Teamleder i Ydelseskontoret i Hjørring Kommune Sanne Søndergaard skitserer kommunens behov og muligheder for samarbejde med foreningsliv og skoler, der kan bidrage til en god modtagelse og integration af flygtninge.

Kl. 15.50 En ungs beretning. Elev fra Vrå Højskole giver os en indsigt i, hvilke behov og ønsker asylansøgere og flygtninge kan have, og hvad de kan få ud af eksempelvis et højskoleforløb eller andre folkeoplysende aktiviteter.

Kl. 16.00 Kaffe og kage

Kl. 16.15 Workshop. I workshoppen udveksler og udvikler vi ideer til nye aktiviteter og initiativer målrettet de lokale flygtninge på asylcentre og i kommunerne. Målet er, at alle deltagere går fra mødet med ét konkret samarbejdsprojekt. Workshoppen afsluttes med videndeling deltagerne imellem.

Kl. 18.00 Tak for i aften!

 

Tilmelding senest fredag den 22. maj på mail: jha@ffd.dk

 

FfF logo 160
DFS linkMere om Folkeoplysning for Flygtninge