Indstil en kollega til Vejlederprisen

Indstil en kollega til Vejlederprisen

15. april 2015

Har du en inspirerende, initiativrig og visionær kollega eller samarbejdspartner, som gør en særlig indsats for vejledningen? Så kan du indstille vedkommende til Schultz' Vejlederpris 2015.

Vejlederprisen 2015 300

Vejlederprisen, der bliver uddelt hvert andet år, overrækkes næste gang på UU Danmarks og DI’s konference 11. september 2015.

Kriterier
Prisen er på kr. 25.000 og gives som anerkendelse til en vejleder, en gruppe af vejledere eller en forsker, som har udmærket sig særligt ved at opfylde et eller flere af følgende kriterier

·   at tage bemærkelsesværdige initiativer til netværk og samarbejde til gavn for de vejledte
· at tage nye, perspektivrige initiativer til løsning af praktiske vejledningsopgaver til gavn for de vejledte
· at yde en særlig indsats inden for vejledningsforskning eller ved udvikling af nye vejledningsmetoder eller -teorier
· at udvikle nye metoder eller gå nye veje inden for uddannelse af vejledere

Alle har mulighed for at nominere en person til prisen. Man skal give en grundig motivation, og  man kan vedlægge bilag, der viser, at den nomineredes indsats er ekstraordinær og fortjener en anerkendelse. Konkrete eksempler er ligeledes meget velkomne. Alle motiverede nomineringer offentliggøres på schultz.dk efter fristens udløb.

Respekt, seriøsitet og faglighed
Vejlederprisens bestyrelse udpeger modtageren blandt de nominerede. Bettina Post, tidligere formand for Socialrådgiverforeningen, er med i bestyrelsen.
"Der kan sommetider være en tendens til, at hvem som helst, som har oplevet et eller andet, kan få tjansen med at vejlede andre om, hvad de skal gøre i samme situation. Det er ingenlunde i orden. Når vi giver os ud i at vejlede og rådgive andre mennesker, har vi en lille bid af deres liv i vores hænder. Det kræver både respekt, seriøsitet og faglighed. Derfor har jeg sagt ja til at være med til at løfte de vejledere, som kan deres kram, frem i lyset," siger Bettina Post.

Den øvrige bestyrelse består af:l
§ Rie Thomsen, lektor, Aarhus Universitet
§ Mark Jensen, formand, Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark
§ Lis Brok-Jørgensen, konstitueret formand, Danmarks Vejlederforening
§ Mette Marie Callesen, chefredaktør, Schultz
§ Siri Ljungberg, redaktionschef, Schultz