Klar kommunikation styrker arbejdet med frivillige

Klar kommunikation styrker arbejdet med frivillige

27. maj 2015

”Det er vigtigt at forventningsafstemme med de frivillige og med os selv omkring opgaverne,” siger formanden for LOF Midtjylland. LOF-afdelingen har opbygget et korps af frivillige "ambassadører".

Birthe Pedersen LOF Midtjylland 160
"Vi har sat ord på, hvordan vi vil rekruttere dem, og hvilke opgaver de frivillige skal løse, siger Birthe Pedersen.

LOF Midtjylland har hele 2014 arbejdet med at bruge frivillige til andet end bestyrelsesarbejde. De såkaldte LOF ambassadører er blandt andet tovholdere på ture og arrangementer og fungerer som bindeled mellem afdelingen og samarbejdspartnerne. De frivillige kommer også med idéer til, hvilke nye kurser og aktiviteter, aftenskolen kan udbyde.
Det fremgår af en artikel i LOF’s nyhedsbrev. Af artiklen fremgår det, at afdelingen har fået nye redskaber til, hvordan man kan rekruttere frivillige kræfter og strukturere arbejdet omkring dem gennem et frivilligprojekt, som LOF og Fora sammen har gennemført. 

Kontakt og kommunikation
I artiklen fortæller Birthe Pedersen, der er formand for LOF Midtjylland:
”Vi er blevet mere bevidste om vores kommunikation med de frivillige og om, at det er vigtigt at forventningsafstemme med de frivillige og med os selv omkring opgaverne
Før i tiden foregik det lidt mere tilfældigt, og den, der havde kontakten til den frivillige, var ofte bindeledet. Nu er det blevet mere struktureret, så alle ved, hvem der har ansvaret. Vi har også sat ord på, hvordan vi vil rekruttere dem, og hvilke opgaver de frivillige skal løse, siger Birthe Pedersen om nogle af de redskaber, projektet har givet dem.”

Roller og kompetencer
Frivilligprojektets første del blev gennemført i 2014 og mundede ud i rapporten ”Udfordringer omkring frivillige i aftenskolen”. Rapporten giver en række konkrete redskaber til, hvordan arbejdet med frivillige kan organiseres - herunder beskrivelse af roller og kompetencer samt råd til at italesætte hvilke værdier aftenskolen står for.
Projektet er gennemført med støtte fra DFS.