Modspil fra ministeren

5. november 2015

Jeres demokratiforståelse fører til palaverdemokrati, og de årlige to-procentsbesparelser på jeres skoler forsvinder tidligst om fem år. Det blev en barsk opvågnen, da 60 folkeoplysere mødte kulturminister Bertel Haarder torsdag morgen.

Bertel Haarder 220
"Demokrati er den skikkeligste måde at være uenig på. I sidste ende er demokrati, at man kan fyre en regering, sagde Bertel Haarder.

Skulle nogle ikke have været helt vågne, så fik Bertel Haarder med sikkerhed vækket dem, da han kl. 8.30 gik på talerstolen på DFS’ medlemskonference.
Et af konferencens temaer var ”det lille demokrati”, demokratiet i hverdagen og som livsform.
Stik modsat tilsluttede Bertel Haarder sig kritikken af demokratiet som livsform og sagde, at det fører til palaverdemokrati. For ham var det, hvad man oplevede på universiteterne på Tvindskolerne i 70’erne, hvor man diskuterede, til man blev enig, om så det varede hele natten.
Han støttede i stedet K.E.Løgstrups definition af demokrati som den skikkeligste måde at være uenig på. I sidste ende er demokrati, at man kan fyre en regering, sagde Haarder. 

Om fem år bliver det bedre
Heller ikke på det økonomiske område havde Bertel Haarder medspil og opmuntring med. De folkeoplysende skoler, som modtager statsstøtte, bliver ifølge regeringens finanslovsforslag skåret med 2 % til næste år og de følgende tre år.
Om fem år bliver det bedre. Det var det bedste, kulturminister Bertel Haarder kunne tilbyde.
”Ingen er mere ærgerlig end jeg over, at højskolerne også skal skæres med 2 %,” sagde ministeren, men opfordrede til at tage kampen for, at den årlige nedskæring ikke fortsætter i det femte år, 2020.

Mødet med demokratiet
På den positive side roste Bertel Haarder folkeoplysningens fokus på flygtninge.
”Det er vigtigt, at de møder det danske demokrati på den allerbedste måde. Her har foreningerne, de frivillige og højskolerne en stor betydning,” sagde han.
Han opfordrede folkeoplysningen og alle andre, der arbejder med flygtninge, til at være ”kulturelt tydelige”, mest med henvisning til Danmarks kristne baggrund i forhold til flygtningenes religioner

De frivilliges ansvar
Fra salen blev kulturministeren foreholdt, hvor svært det er at skabe og ikke mindst fastholde gode undervisnings- og integrationsinitiativer, når det er afhængigt af kortvarige projektmidler, hvorefter det går dødt.
Til det var Bertel Haarders svar kort og kontant: ”Projekter skal kun have støtte, hvis der indgår frivillige, der kan føre dem videre bagefter på frivillig basis.”
Men på vej ud af døren havde han dog en opmuntrende bemærkning til de forsamlede folkeoplysere: ”Der er brug for jer!”.