Når sproget sættes i baggrunden

28. september 2015

Hvis organisationer på tværs arbejder sammen i lokalområdet, kan hjælpen til flygtninge styrkes. Folkeoplysende skoler og foreninger mødtes med kommunale integrationskonsulenter og Røde Kors frivillige fra Midt- og Sydsjælland.

Maren Ottar Hansen 160
"Vi skal lave aktiviteter, hvor sproget er i baggrunden, så alle kan være med, Vi skal vise flygtninge indgange til det danske system, og så skal vi bygge på de ressourcer og kompetencer, flygtningene kommer med," sagde politisk konsulent i Efterskoleforeningen, Maren Ottar Hansen, efter mødet.

Folkeoplysning for Flygtninge inviterede til inspirationsmøde den 21. september på Faxehus Efterskole. Efterskoleforeningen, som var tovholder for mødet, har offentliggjort denne artikel på foreningens hjemmeside.

Det frivillige engagement
Efterskoler, Røde Kors frivillige, kommunale integrationskonsulenter og flere folkeoplysende organisationer fra Midt- og Sydsjælland mødtes i denne uge på Faxehus Efterskole for at lære hinanden at kende og sammen finde på aktiviteter, der kan hjælpe flygtninge i lokalområdet.
- Ideen bag møderne er at inspirere de folkeoplysende institutioner til aktivt at komme på banen i forhold til flygtninge. Det ligger jo netop i kernen af folkeoplysningen at skabe rammer om menneskelige møder og fællesskaber i uformelle læringssituationer. Styrken ved de folkeoplysende organisationer er det frivillige engagement. Det er mennesker, der mødes om fælles interesser og konkrete aktiviteter. Det danner grobund for fællesskaber og venskaber, siger Maren Ottar Hessner, politisk konsulent i Efterskoleforeningen.

Besøg besøg besøg
Khalil Ahmad og Gonzalo Vargas er begge tidligere flygtninge og holdt oplæg, der skulle inspirere til konkrete ideer. De lagde begge vægt på, at det vigtigste som ny i landet er kontakt med danskerne, socialt samvær, eller som Gonzalo Vargas udtrykte det: ” Besøg, besøg, besøg”.
Khalil Ahmad, der er integrationskonsulent i Roskilde kommune, fortalte, at den sværeste tid for flygtninge er ferier og helligdage, hvor danskerne holder sig for sig selv. Og det var tydeligt, at det gjorde indtryk på deltagerne.
 Stort set alle var enige om, at man kunne lave sommerhøjskole for flygtninge. Efterskoler kan lægge bygninger til, Røde Kors og de oplysende organisationer personale, undervisning m.m.
Derudover var alle enige om, at mødesteder er et nøgleord og ikke mindst fælles aktiviteter som eksempelvis madklubber og cykelture.

Alle kan være med
- Vi fik indblik i, hvor vi fra folkeoplysningen kan spille ind i forhold til flygtninge. Vi skal lave aktiviteter, hvor sproget er i baggrunden, så alle kan være med, Vi skal vise flygtninge indgange til det danske system, og så skal vi bygge på de ressourcer og kompetencer, flygtningene kommer med. I gruppearbejdet blandt de mange forskellige deltagere kom en række ideer på bordet, og vi følger nu op fra organisationerne på, hvordan ringene spreder sig i de lokale vande, fortæller Maren Ottar Hessner.
I den kommende tid vil Folkeoplysning for Flygtninge holde lignende møder rundt om i landet.