Nye partnerskaber i folkeoplysningen

Nye partnerskaber i folkeoplysningen

5. februar 2015

Lokal udvikling foregår i samarbejde med andre. Mød potentielle partnere og eksempler på nytænkning af folkeoplysningen på Rødding Højskole.

Sdr Dannelse Kommune 440

Kulturhusene og Højskoleforeningen inviterer alle med interesse for lokal udvikling og folkeoplysning til møde den 26. februar 2015. I invitationen skriver de:
”Lokal udvikling kommer ikke af sig selv, og her er en enestående chance for at få lokale initiativer til at blomstre. Kulturhusene og Højskolerne deler mange af folkeoplysningens centrale værdier om aktivt medborgerskab og demokratibærende fællesskaber, og nu har Kulturministeriet etableret en pulje, der kan støtte op om nytænkende og tværgående initiativer mellem virksomheder, kommuner, ngo’er, interesseorganisationer, kirkelige kredse, biblioteker, uddannelsesinstitutioner, kulturhuse, højskoler m.fl.”

Sdr. Dannelse
Med afsæt i kortet over ”Sdr. Dannelse Kommune” bliver deltagerne præsenteret for potentielle partnere og eksempler på nytænkning af folkeoplysningen. Omvendt kan man præsentere sig selv, sin virksomhed og sine egne ideer.
”Alt foregår i en åben og uformel folkeoplysende atmosfære,” understreger arrangørerne.

Program
Hovedpunkterne i programmet er:

  • Rundvisning på Rødding Højskole v. Anja og Mads Rykind Eriksen, forstanderpar
  • Introduktion til dagens program og præsentation af kortet over ”Sdr. Dannelse Kommune” v. Søren Søeborg Ohlsen, Kulturhusene og Søren Børsting, Højskolerne
  • Partnerskaber i praksis: Eksempler på, at man kan langt mere sammen end hver for sig v. Flemming Jørgensen, Chefkonsulent med særligt ansvar for bestyrelsesarbejdet i Coop
  • Inspiration til nye partnerskaber
  • Information om Folkeoplysningspuljen v. Søren Børsting
  • Netværksmiddag (særskilt tilmelding)

Mødet på Rødding Højskole er et af tre møder om nyepartnerskaber i Folkeoplysningen. De to andre møder afholdes på hhv. Viborg Idrætshøjskole den 11. marts og i København den 9. april.

 

Tid: 26. februar 2015, kl. 13.30 – 18.30 (derefter middag)

Sted: Rødding Højskole, Flors Alle 1, 6630 Rødding

Pris: Det er gratis at deltage i hele arrangementet


Tilmelding er påkrævet. Rundvisningen og netværksmiddagen kræver særskilt tilmelding

Tilmeldingsfrist: fredag den 20. februar 2015

Arrangører: Kulturhusene i Danmark og Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark