Nyt folkeoplysningstræ spirer

1. oktober 2015

I denne uge udkom Elm – European Lifelong Learning Magazine – for første gang. Elm er et nyt europæisk online magasin om livslang læring og voksenuddannelse. Test-nummeret handler om sociale medier.

Elm 440

Web-magasinet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med folkeoplysning og voksenuddannelse: undervisere, skoleledere, tillidsvalgte, organisationsfolk og beslutningstagere.
I testnummeret præsentationsartikel skriver chefredaktør, Markus Palmén:
”Elm støtter arbejdet med voksenuddannelse ved at holde læseren ajour med nye tendenser og fænomener. Mediet udbreder ”good practices” og viden om fordelene ved livslang læring. Det beretter om forskning på området, og det sætter vigtige begivenheder og trends ind i en sammenhæng. 
Målsætningen er at tilbyde et kollega-fællesskab for læserne. I Elm debatteres læring i en bred betydning, som et livslang proces, der består af formel, ikke-formel og uformel læring.”
Elms motto er ”Learning never ends”.

LLinE + InfoNet = Elm
Elm er resultatet af en sammenslutning af to medier omkring livslang læring, som har eksisteret I mange år: LLinE og InfoNet. Med sammenslutningen vil Elm kombinere de bedste kvaliteter fra de to moder-publikationer: LLinE’s tradition for journalistik af høj professionel kvalitet og InfoNets brede europæiske netværk.
Hver anden uge publiceres nyt indhold i Elm. Derudover udkommer Elm med fire tematiske numre om året. Som abonnent på Elms elektroniske nyhedsbrev bliver man varslet om nye artikler. Man kan også følge Elm på Facebook, Twitter og LinkedIn.
Som sine forgængere er Elm et europæisk samarbejde. KVS (Finsk Livslang Læring Selskab), som udgav LLinE, er ansvarlig udgiver. Øvrige samarbejdspartnere er  foreløbig DFS, DIE (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung), KEB (Katholische Erwachsenenbildung Deutschland) og EPALE Tyskland. EAEA (European Association for the Education of Adults) og NVL (Nordisk netværk for Voksnes Læring) er tilknyttet som rådgivere.

Sociale medier
Test-nummeret beskæftiger sig med forskellige vinkler på sociale medier og læring. Modsatrettede holdninger sættes over for hinanden, og umiddelbart anvendelige råd stilles til rådighed.
I overskriftsform ser tema-nummeret således ud:
·  Social media in 2015: visual and omnipresent
· Critical awareness in the realm of abundance
· From social to engaging? - learning groups and gamification
· What exactly is "digital dementia"?
· Distraction machine or learning utopia?
·  Social media for low-skilled adults: new opportunities
· Making sense of competences: E-learning boosts self-awareness

“Efter at guderne Odin, Vili og Vé havde skabt Jorden drog de rundt I deres riger og beundrede, hvad de havde skabt. Ved en kyst fandt de to faldne træer – en ask og en elm.
Guderne gav disse træer liv og tørst efter viden, og således skabtes den første mand og den første kvinde. Fra asketræet kom manden, og kvinden kom fra elmetræet.”
(Yves Bonnefoy (1991). Mythologies. V. 1, p.281)

 

DFS linkSe det nye webmagasin, Elm.