Officiel hjemmeside om Grundlovsjubilæet

16. januar 2015

I år fejres 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og 1915-Grundloven. I den forbindelse lancerer regeringen og Folketinget www.100aaret.dk. Hjemmesiden skal give borgerne viden om jubilæet og alle de lokale initiativer og events rundt om i landet, der markerer 100-året.

Folketinget G-jub rød 160

Med en national fejring af 100-året vil regeringen og Folketinget skabe opmærksomhed omkring danske kerneværdier som ligestilling, demokrati og deltagelse.

Folkefest
”Kvinders valgret var helt afgørende for ligestillingen i Danmark, og 100-året er en kæmpe fest for hele Danmark – og for demokratiet. En fest, der skal sætte fokus på, at ligestilling, demokrati og deltagelse er grundlæggende værdier, vi hele tiden skal værne om, udvikle og fremme. Jeg håber, at alle i hele landet vil bidrage til, at jubilæet bliver en folkefest”, siger socialminister Manu Sareen.
Regeringen og Folketinget inviterer borgere, kommuner, regioner, organisationer, firmaer, foreninger og klubber til at bruge den nye hjemmeside www.100aaret.dk samt det nye fælles logo. Her kan alle annoncere lokale initiativer og events i forbindelse med 100-året og på den måde at skabe synlighed om markeringen af jubilæet.

Værn og udvikling
”Det danske folkestyre er resultatet af en lang historisk udvikling, har stærke institutioner og er dybt rodfæstet i vores folkelige bevidsthed. Men demokratiet må aldrig tages for givet. Det forbliver kun livskraftigt, når mennesker værner om det og deltager aktivt i udviklingen af det. Det skal vi bruge jubilæet til at huske os selv på”, siger Folketingets formand Mogens Lykketoft.
Den officielle fejring kommer til at bestå af en lang række aktiviteter, ligesom 100 kendte mænd og kvinder vil give deres bud på, hvad ligestilling, demokrati og deltagelse betyder for dem.