Pulje til inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet

19. februar 2015

Puljen er en del af ”Fremfærd særlige behov”. Den vil støtte udvikling af nye initiativer og samarbejdsrelationer, som involverer medarbejdere fra almene tilbud, skoler, specialiserede tilbud på socialområdet med mere.

Fremfærd 440

”Fremfærd særlige behov” inviterer først og fremmest kommuner og arbejdspladser til at ansøge om økonomisk støtte til udviklingsprojekter i projekt ”Nyspecialisering og inklusion - eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer”.
Men samarbejdet mellem forskellige aktører er et centralt formål. På puljens hjemmeside står der bl.a.:
”Formålet med projekt ”Nyspecialisering og Inklusion” er at skabe ny viden om og støtte udvikling af en praksis, hvor de forskellige faggrupper, dels fastholder og udvikler deres grundfaglighed og viden, dels styrker deres samarbejde, kobler og udnytter hinandens kompetencer i samarbejde med og til gavn for børn, unge og voksne.”

På tværs af sektorer
Videre skriver de:
”Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte og afprøve nye samarbejdsrelationer, som bidrager til, at børn, unge og voksne med særlige behov i højere grad får mulighed for, at blive inkluderet og deltage aktivt i samfundslivet.
Puljen skal bidrage til et øget tværfagligt samarbejde internt i et arbejdsfællesskab såvel som eksternt på tværs af virksomheder, forvaltninger og sektorer.
Der er mulighed for at få et økonomisk tilskud på mellem 50.000 og 150.000 kr. til udvikling af nye initiativer og samarbejdsrelationer som involverer medarbejdere fra almene tilbud, skoler, specialiserede tilbud på socialområdet, mv.”