Regeringen nedprioriterer kultur og uddannelse

Regeringen nedprioriterer kultur og uddannelse

30. september 2015

Stort set alle aktiviteter og institutioner inden for kultur og uddannelse skal spare to procent om året i fire som et omprioriteringsbidrag. DFS’ medlemsorganisationer protesterer mod finanslovsforslagets konsekvenser.

Med finanslovsforslaget omprioriterer den nye regering. Nogle områder får mere, andre betaler. I 2016 hører undervisnings, uddannelse og kultur, herunder folkeoplysning, til de områder der betaler. Konkret skal alle spare 2 procent om året i fire år.

Det gælder f.eks. højskoler, efterskoler og produktionsskoler. Det gælder også den almene voksenundervisning, f.eks. FVU og ordblindeundervisning. Særligt hårdt rammes de frie fagskoler, som får skåret driftstaxameteret med 20 procent.

Her kommenterer en række ledere fra DFS og DFS’ medlemsorganisationer forslaget til finanslov:

PPH Rep2015 440
”Det er bestemt ikke det, Danmark har brug for. Tværtimod er der behov for styrke borgernes kompetencer og almene dannelse, samt ikke mindst lokalsamfundenes sammenhængskraft.
Finanslovsbesparelsen kommer oven i de besparelser, kommunerne er udsat for. I mange kommuner vil det ramme aftenskoler, sprogskoler og daghøjskoler.
Det hænger ikke sammen, når statsministeren opfordrer civilsamfundet være med til at løse opgaven med at integrere flygtninge, at regeringen så sparer på f.eks. de folkeoplysende foreninger, som står parate til at give en hånd her,” siger DFS’ formand, Per Paludan Hansen.

Lisbeth Trinskjær 420
”Det kan måske se ud, som om to procent og 50 mio.kr. ikke er så meget. Men de i alt otte procents besparelser kommer i kølvandet på genopretningspakken fra 2010, som beskar tilskuddet til højskoler med seks procent. Højskolerne er i forvejen så pressede, at en tredjedel ikke undgår betydelige omlægninger i form af afskedigelser, prisforhøjelser eller ligefrem lukning,” siger Lisbeth Trinskjær, formand for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.

Axel Hoppe 440
”Vi ved, at ikke alle unge har forudsætningerne for at gå direkte ind på en erhvervs endsige en gymnasial uddannelse. Det er unge, der har brug for en anden vej. De, der har brug for vejen gennem læring i praksis, skal på den lokale produktionsskole. Produktionsskolerne skal også skære næsten 8 procent på fire år.
Hvis statens midler skal omprioriteres, så bør blandt andet uddannelsessektoren opprioriteres,” siger Axel Hoppe, sekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen.

Frie Fagskoler 440
”Som den eneste skoleform skal frie fagskoler spare hele 20 procent på driftstaxameteret. Jeg er fuldstændig rystet over regeringens prioritering.
På den ene side ønsker regeringen, at flere skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, og på den anden side vælger den at straffe en fri skoleform, der helt unikt har forpligtet sig på denne dagsorden. Med de forelagte besparelser straffes vores skoler direkte for at målrette vores undervisning mod erhvervsuddannelserne,” siger Jette Rønne, formand for Frie Fagskoler.

Frans Mikael Jansen 440
Også på et helt andet felt rammes DFS’ medlemsorganisationer. Mellemfolkeligt Samvirke får 40 mio. kr. mindre næste år til at hjælpe verdens fattigste.
”De foreslåede besparelser er en massakre på dansk udviklingsbistand. Det er historisk  kortsynet og en kæmpefejl, der fratager Danmark den internationale førertrøje. Vi har brug for mere – ikke mindre – bistand for at bekæmpe fattigdom, klimaforandringer og flygtningekriser på sigt,” siger Frans Mikael Jansen, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.