Samfundsengagement vokser ud af folkeoplysningen

12. maj 2015

To tredjedele af medlemmer og frivillige i de folkeoplysende foreninger har fået større viden om samfundet og er blevet mere engagerede i samfundsforhold. Hos oplysningsforbundene gælder det hver femte deltager.

Bjarne Ibsen 2015 160
Professor Bjarne Ibsen gav smagsprøver på undersøgelse, da DFS holdt års- og repræsentantskabsmøde den 17. april.

Det fremgår af en undersøgelse af folkeoplysningens demokratiske værdi, udarbejdet af Syddansk Universitet. Den 150 sider lange rapport er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere, medlemmer, frivillige og ansatte i oplysningsforbund, andre folkeoplysende skoleformer og folkeoplysende foreninger.

Samfundsengagement
Blandt de centrale resultater er:

  • 62-65 % af medlemmer og frivillige i det folkeoplysende foreningsliv vurderer selv, at de har fået større viden om samfundsmæssige forhold og fået større samfundsmæssigt engagement ud af deres deltagelse.
  • Halvdelen af de frivillige i oplysningsforbundene (typisk bestyrelsesmedlemmer) giver samme svar.
  • Henholdsvis 19 og 12 % af aftenskoledeltagerne svarer ja til disse to spørgsmål.

Fællesskab
Også væsentligt er det, at:

  • 83 procent af de frivillige i foreningerne føler, at de blevet en del af et fællesskab, og 70 % at de har fået nye venner.
  • 43 % af aftenskoledeltagerne er blevet en del af et fællesskab, og 32 % har fået nye venner.

Nytte
Endelig er der meget høje bekræftende svarprocenter på spørgsmålene, om de adspurgte har lært noget, de kan bruge i deres job eller i deres fritid, og om deltagelse har udviklet dem personligt.
Undersøgelsen er finansieret af Kulturministeriet og bestilt af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Den præsenteres på en konference på Syddansk Universitet, Odense, onsdag den 13. maj.

Afsæt for forbedringer
”De fællesskaber, som skabes i folkeoplysende skoler og foreninger, er forudsætningen for og grundstenen i vores demokrati. Vi er glade for, at undersøgelsen viser, at rigtig mange deltagere og frivillige bliver mere samfundsengagerede.
Vi vil studere undersøgelsen grundigt, for den giver os også mange vink om, hvor skoler og foreninger kan gøre det bedre,” siger Trine Bendix, sekretariatsleder i DFS.