Sprogundervisning lider under udbudsrunder

Sprogundervisning lider under udbudsrunder

26. august 2015

”Kommunerne tror, at de kan gøre det billigere og billigere”. Uddannelsesforbundet kritiserer de løbende udbudsrunder af sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. AOF-Danmark er enig.

Børge Pedersen Uddannelsesforbundet 160
Udliciteringen af sprogundervisning er spareøvelser, som går ud over kvalititeten og dermed over integrationen, mener Børge Pedersen, der er næstformand i Uddannelsesforbundet.

”Undervisningen bliver ensrettet, det hele drejer sig om at få kursisterne til at bestå. Alt andet, der også ligger i denne opgave, som kultur og forståelse af samfundet bliver klemt ud. Og i sidste ende mener vi, at det går ud over integrationen.”
Sådan beskriver Børge Pedersen, der er næstformand i Uddannelsesforbundet, udviklingen inden for sprogundervisning i en artikel på Altinget. Uddannelsesforbundet er fagforening for blandt andet underviserne på dette område.

Underbyder
Børge Pedersen forklarer denne udvikling med, at de fleste kommuner sender undervisningen i udbud blandt private aktører. Han mener, at det dybest set er en spareøvelse, som medfører større undervisningshold, færre lektioner og kortere forberedelsestid til lærerne.
Uddannelsesforbundet skelner mellem de traditionelle aktører på området, AOF og Dansk Flygtningehjælp, og de nye, der først og fremmest er UC Plus, som ejes af Arriva, og A2B, der hører under en større nordisk rådgivningsvirksomhed AS3.
De nye har ikke overenskomst. I Altingets artikel siger sektorformand Anna Birke, Uddannelsesforbundet, at de nye underbyder priserne og presser alle andre aktører til at gøre det samme.

Vælger den billigste
John Meinert Jacobsen, der er direktør i AOF-Danmark, er grundlæggende enig i Uddannelsesforbundets kritik:
”Kommunerne vægter prisen højere end kvaliteten i udbudsrunderne. Det er en fordel for de nye aktører, hvis ansatte ikke har overenskomst og nogle gange heller ikke relevant uddannelse,” siger han.
John Meiner Jacobsen peger på to andre faktorer, der samtidig presser økonomien:
”Hvor østeuropæere, der var i Danmark for at arbejde, fyldte meget tidligere, er deltagerne i dag langt flygtninge, som har lavere uddannelsesniveau og kommer fra sprogområder, der ligger længere fra dansk. Det kræver flere ressourcer og dermed mere økonomi.
Tidligere var integration hovedformålet. Nu lægger politikerne mere og mere vægt på beskæftigelse. Det er også en mere omkostningstung opgave,” forklarer AOF-direktøren.
Han foreslår, at der bliver faste takster for sprogundervisningen.
”Det er ingen andre steder i uddannelsessystemet, hvor prisen afgøres af udbud og konkurrence. På alle andre uddannelser er der faste takster. Hvis vi fik det i sprogundervisningen, så kunne aktørerne konkurrerer alene på kvaliteten,” siger John Meinert Jacobsen.

Afviser kritik
I Altingets artikel afviser direktør Allan Gross Nielsen fra AS3 kritikken: ”Den påstand har ikke hold i virkeligheden. Fakta viser, at undervisningen gennemføres på mindst samme niveau, både hvad angår kvalitet og gennemførelsesprocenter som før udlicitering.