Sverige: Folkeoplysning om menneskerettigheder

14. januar 2015

Svenske oplysningsforbund og folkehøjskoler skal I de tre kommende år prioritere oplysning om menneskerettigheder. Regeringen har afsat tre millioner kroner til formålet.

 

Deltagerne i folkehøjskolernes og oplysningsforbundenes kurser skal opnå tilstrækkelig viden og indsigt i menneskerettigheder. Det skal de for at kunne beskytte og respektere rettighederne og for at forsvare deres egne rettigheder.
Det er den overordnede målsætning for en særlig indsats, som svensk folkeoplysning skal iværksætte de næste tre år med en million kroner i ryggen hvert år fra regeringen. Indsatsen vil indgå i samlet strategi for menneskerettigheder, som regeringen præsenterer senere på året.
De konkrete aktiviteter vil i første omgang rette sig mod de ledende personer i folkeoplysningen. De skal styrke deres kompetencer på områder og blive bedre til at arbejde strategisk med bevidstgørelse, holdninger og adfærdsændringer hos deltagerne.

Kultur og menneskerettigheder
”Spørgsmålet om menneskerettigheder har været på vores dagsorden tidligere, men nu får vi mulighed for at samle op på det og udbygge vores kompetencer og viden på området,” siger Kenneth Lundmark fra Kulturens Bildningsverksamhet, som er en af de ni organisationer, som efter ansøgning har fået del i midlerne for 2014.
Han tilføjer: ”Spørgsmålet om menneskerettigheder handler ikke kun om love og konventioner, men rigtig meget om holdninger. Det kræver et konstant aktivt arbejde med spørgsmålene og en reel interesse.”