Trussel mod lokalradioer udsat

Trussel mod lokalradioer udsat

24. november 2015

De ikke-kommercielle radiostationer er tilfredse med, at Folketingspartierne har besluttet, at landets nuværende lokalradiostationer kan sende radio på uændrede vilkår frem til udgangen af 2017. Det havde ikke været muligt, hvis en varslet bekendtgørelse var trådt i kraft.

Gitte Thomsen 160
"Der er brug for en snarlig politisk løsning på hele problematikken. Men der er en del udfordringer, hvis ny-ordningen skal blive en succes," siger Gitte Thomsen, der repræsenterer de ikke-kommercielle radiostationer.

”Vi er umiddelbart tilfredse. Det giver os, politikerne og ikke mindst embedsværket mere tid til at få det hele undersøgt noget bedre. Forhåbentligt kommer de så med et forslag, der kan tilgodese alle de forskellige interesser, der er i denne sag,” siger Gitte Thomsen.
Gitte Thomsen er sekretariatsleder i Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet (SAML). SAML er en samarbejdsorganisation for fem organisationer, herunder SLRTV, der er medlem af DFS. Gitte Thomsen er også sekretariatsleder i SLRTV.

De ikke-kommercielles behov
Gitte Thomsen har en række ønsker til et nyt forslag: ”Først og fremmest er der hele problematikken med fordeling af FM-frekvenser, således at der fremover vil være mindst én FM-frekvens til rådighed for ikke-kommercielle i hver kommune, men også at de behov, de kommercielle lokalradioer har, imødekommes. ”
Ifølge det oprindelige udkast til bekendtgørelse allerede fra næste år skulle stationerne have sendt radio med mere lokalt indhold, end de gør i dag.
SAML og SLRTV protesterede i foråret blandt andet imod, at bekendtgørelsen kun åbnede op for sendetilladelse til én station pr. frekvens med krav om fem timers daglig produktion og to gange genudsendelser af de samme timer. Det ville tvinge stationerne til at være omnibusmedier.
”Dermed forsvinder netop de ikke-kommercielles egenart som medier i deres egen ret, og deres eksistensberettigelse er truet,” sagde Gitte Thomsen i juni i år.

Vigtige for lokalsamfundene
Beslutningen om at lade de nuværende lokalradiostationer fortsætte på uændrede vilkår frem til udgangen af 2017 træffes for at få bedre tid til at overveje de fremtidige ordninger for henholdsvis kommercielle og ikkekommercielle lokalradiostationer, oplyser Kulturministeriet. Forlængelsen er også en følge af beslutningen om ikke at lukke for FM ved udgangen af 2019.
Kulturminister Bertel Haarder siger: "Lokalradiostationerne er vigtige. Det er de både for lokalsamfundene og for bredden i det samlede danske medielandskab. Beslutningen om uændrede vilkår frem til 2017 er i denne sammenhæng udtryk for sund fornuft, da der er brug for mere tid til overvejelserne om fremtidens vilkår for stationerne."

Nye regler nødvendige
Selv om de ikke-kommercielle stationer er glade for, at det oprindelige udkast til betænkning ikke blev til virkelighed, så er de samtidig nervøse, at processen går i står.
”Vi har arbejdet med disse forslag til ny-ordning i flere år, og havde gerne set, der snart kom en politisk løsning på hele problematikken. Men som nævnt, så er der en del udfordringer, hvis ny-ordningen skal blive en succes,” siger Gitte Thomsen.