Tryllebundet i syv timer

17. september 2015

7 timer med 7 forelæsninger og meget lidt tid til spørgsmål og debat. Alligevel sad de alle tilhørere tryllebundet hele tiden.

HK-jub sept15 1 440
Forelæsningerne fandt sted i Vartov, hvor Hal Koch for 75 år siden holdt en forelæsningsrække om Grundtvig.

Forelæserne var gode. Emnet var vigtigt og helt aktuelt.
Maraton-forelæsningsrækken handlede om Hal Koch og hans tanker om demokrati. Anledningen var 75-året for Hal Kochs forelæsningsrække om Grundtvig, som var et tilløbsstykke i 1940. Også denne forelæsningsrække var total udsolgt, og vi sad tæt pakket i Vartov i samme auditorium, hvor Hal Koch i sin tid holdt sine forelæsninger.

Det demokratiske problem
Blandt forelæserne var Clement Kjærsgaard, som overraskede mig med sin dybe indsigt og skarpe analyse af demokratiets tilstand i dag: Siden jordskredsvalget i 1973 har vi haft et demokratisk problem i Danmark, som består i, at magten befinder sig et andet sted end der, hvor offentligheden/befolkningen befinder sig.
Jes Fabricius Møller og Ove Korsgaard gav et indblik i Hal Kochs liv, karriere og tanker. Ning de Coninck-Smith beskrev demokratiseringen af folkeskolen.
Bo Lidegaard og Connie Hedegaard åbnede for en debat af medborgerskabsbegrebet og satte fokus på det ansvar, man som borger og civilsamfund også har for det samfund, man er en del af og de beslutninger, der træffes, både nationalt og europæisk.

Folkeoplysningens essens
Med Grundtvig og Hal Koch bragt op til nutiden fik vi essensen af folkeoplysningens tankegods, som netop stammer fra Grundtvig (uddannelse og dannelse til demokrati) og Hal Koch (samtaledemokratiet fremfor afstemningsdemokratiet).