Vejen til job kan være lang

Vejen til job kan være lang

18. marts 2015

”Det er godt at inddrage virksomhederne mere i arbejdet med at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i beskæftigelse. Men de har glemt de mange, der ikke er umiddelbart parate til virksomhederne,” siger John Meinert Jacobsen, AOF-Danmark, som kommentar til Carsten Koch-udvalgets anbefalinger.

Carsten Koch 160
Carsten Koch-udvalget har fokus på den virksomhedsrettede indsats, men der mangler indsatser, der styrker og stabiliserer borgeren og igangsætter en udvikling, der fører frem til at kunne gennemføre en uddannelse, deltage i et brobygningsforløb eller indgå i et særligt eller ordinært beskæftigelsesforhold.

Tirsdag offentliggjorde en ekspertgruppe under Carsten Koch-udvalget en rapport og 28 anbefalinger til den aktive beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Ved præsentationen udtalte Carsten Koch:
”Vi ved, at netop virksomhedsrettede tilbud er det, der virker bedst i forhold til at hjælpe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job. En af vores vigtigste anbefalinger er derfor, at en virksomhedsrettet indsats på det ordinære arbejdsmarked skal være udgangspunktet for alle borgere.”

De ikke-parate overset
John Meinert Jacobsen er direktør i AOF-Danmark, hvis centre og skoler har en række tilbud, som kombinerer uddannelse og beskæftigelsesindsats. Han er også medlem af DFS’ bestyrelse. Han mener generelt, at det er godt, at anbefalingerne peger på at inddrage virksomhederne mere.
”Den virksomhedsrettede indsats er tidligere primært anvendt til arbejdsmarkedsparate borgere. Over for den målgruppe har virksomhedsaktiveringen haft god effekt. Men mange i målgruppen for Koch-udvalgets rapport er ikke arbejdsmarkedsparate, og denne del af borgerne bliver ikke i tilstrækkelig grad tilgodeset med udvalgets anbefalinger,” siger  John Meinert Jacobsen og tilføjer:
”Tværtimod anbefaler udvalget, at der skal ske en omlægning, således at midlerne til vejledning og øvrig opkvalificering halveres, og at der i stedet anvendes midler til virksomhedsrettet indsats.”
Ifølge John Meinert Jacobsen kan det også trække i samme retning, hvis refusionssystemet omlægges, så borgerens behov og udviklingsmuligheder ikke bliver første fokus, fordi kommunerne kun får statsrefusion til virksomhedsrettet aktivering, som udvalget foreslår.
”Jeg savner indsatser, der styrker og stabiliserer borgeren og igangsætter en udvikling, der fører frem til at kunne gennemføre en uddannelse, deltage i et brobygningsforløb eller indgå i et særligt eller ordinært beskæftigelsesforhold,” siger han.

Styrket tværfaglig indsats
Udvalget lægger stor vægt på at systematisere den tværfaglige indsats:
”I dag er det stort set kun borgere i ”ressourceforløb”, som nyder godt af en tværfaglig indsats. De øvrige borgere i udkanten af arbejdsmarkedet får det kun i begrænset omfang. Det skal systematiseres for alle borgere. Der skal følges hurtigt og effektivt op, hvis borgeren ikke gør fremskridt, og der er behov for at justere indsatsen,” udtaler Carsten Koch.
John Meinert Jacobsen ser mange gode anbefalinger, der vil forbedre indsatsen for borgeren ved at styrke en koordineret, tværfaglig indsats. Han peger på forslaget om en udvidet mentorstøtte, både for borger og virksomhed og forslaget om at styrke samarbejdet mellem jobcenter, borger og virksomhed.
”Jeg synes også, at det er en god ide at etablere forsøg med større borgerinddragelse i forhold til beskæftigelsesindsatsens mål og midler,” siger han.

Mere målrettet uddannelse
Udvalget anbefaler, at man i højere grad anvender ordinær uddannelse.
”Det er fint. Men der er et stort behov for at arbejde med motivation til uddannelse, forbedring af de økonomiske forhold under uddannelsen og ikke mindst tilvejebringelse af de nødvendige, grundlæggende skolekundskaber, der er en forudsætning for at kunne gennemføre en uddannelse,” siger John Meinert Jacobsen.